question

Administracja Publiczna

arrow

Cyfrowa transformacja instytucji sektora publicznego zabezpieczona silnym uwierzytelnieniem

Infrastruktura instytucji publicznych, często oparta jest o starsze technologie, skomplikowane systemy legacy i aplikacje dostarczane przez różnych dostawców. Wszystkie te aplikacje, pulpity nawigacyjne i panele administracyjne wymagają odpowiedniej ochrony przed cyberatakami.

Secfense pomaga organizacjom z sektora publicznego budować ochronę przed zagrożeniami takimi jak phishing i kradzież danych uwierzytelnienia oraz zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do aplikacji z dowolnych urządzeń. Secfense ułatwia tym samym instytucjom publicznym spełnienie krajowych i międzynarodowych wymogów bezpieczeństwa danych bez inwestowania w to dużych nakładów czasu i kapitału.

public
schema

User Access Security Broker

User Access Security Broker od Secfense pomaga wdrożyć standard uwierzytelniania w sieci FIDO2, jak również inne standardy silnego uwierzytelniania. Metoda uwierzytelnienia dobierana jest przez klienta spośród pakietu metod wdrażanych przez Secfense. Dzięki rozwiązaniu Secfense można łatwo dodać uwierzytelnienie 2FA do każdej aplikacji, która tego wymaga. Niezależnie od tego, czy jest to aplikacja lokalna, systemy legacy, VPN czy OWA. User Access Security Broker od Secfense z łatwością usprawnia proces uwierzytelniania w dowolnej aplikacji jak również wewnątrz aplikacji (przy użyciu tak zwanych mikroautoryzacji).

Mikroautoryzacje

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów poprawy cyberbezpieczeństwa w całej organizacji są tak zwane mikroautoryzacje. Administrator bezpieczeństwa w danej firmie może korzystać z mikroautoryzacji w celu dodania dodatkowego wymogu uwierzytelnienia już wewnątrz aplikacji, po ówczesnym zalogowaniu. Mikroautoryzacje zostały zaprojektowane w celu znacznego podniesienia poziomu bezpieczeństwa w firmie przy jednoczesnym zachowaniu komfortu użytkownika końcowego. Podróż użytkownika wewnątrz aplikacji pozostaje prawie niezmieniona, a jednocześnie poziom bezpieczeństwa znacznie wzrasta.

Mikroautoryzacje są zwykle używane do śledzenia i rejestrowania prób dostępu do określonych zasobów wewnątrz aplikacji, po tym gdy dana osoba jest już zalogowana. Mikroautoryzacje mogą zatrzymać niepowołaną osobę przed dostępem do danych i nie pozwolenia jej na kontynuowanie podróży wewnątrz aplikacji.

Full Site Protection

Oprócz zabezpieczenia procesu logowania, User Access Security Broker od Secfense może chronić także całą aplikację. Domyślnie rozwiązanie Secfense stoi przed aplikacją i zabezpiecza proces uwierzytelnienia użytkownika. Full Site Protection wymusza uwierzytelnienie się użytkownika o krok wcześniej, tym samym chroniąc obszary aplikacji, które pierwotnie dostępne były również dla niezalogowanych użytkowników. Full Site Protection rozróżnia sieci zaufane i niezaufane.

Już dziś umów się z nami na bezpłatną konsultację

Umów demo