Rozwiązania
Uwierzytelnianie Dwuskładnikowe (2FA)

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest najłatwiejszym i najskuteczniejszym sposobem upewnienia się, że osoby, które uzyskują dostęp do aplikacji, są tymi, za kogo się podają.

phone

Jak działa 2FA?

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) jest jednym z rodzajów uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA). Wzmacnia bezpieczeństwo dostępu użytkownika poprzez wykorzystanie dwóch metod (lub dwóch składników) w celu zweryfikowania tożsamości.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe to skuteczny sposób ochrony przed oszustwami typu phishing, social engineering i atakami typu „brute force” na hasła. 2FA zabezpiecza proces logowania przed atakami wykorzystującymi słabe lub skradzione dane uwierzytelniające.

schema

Co jest specjalnego w 2FA?

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) jest jednym z filarów modelu bezpieczeństwa zero-trust. Sposób działania 2FA polega na tym, że każdy, kto chce uzyskać dostęp do określonej aplikacji, musi najpierw potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dwóch różnych sposobów. Ten dodatkowy składnik sprawia, że ​​2FA jest niezwykle skuteczną metodą ochrony przed cyberzagrożeniami, takimi jak ataki phishingowe czy ataki brute-force.

Dla przykładu załóżmy, że dana osoba używa nazwy użytkownika i hasła do przeprowadzenia standardowego procesu uwierzytelniania. Informacje te są przesyłane przez Internet od osoby do aplikacji. Jeśli drugi używany komponent wymaga jakiejś formy powiadomienia push wysłanego do sieci mobilnej, jest to przykład uwierzytelnienia pozapasmowego.

Metody 2FA różnią się od siebie.

Jeśli osoba atakująca jest w stanie włamać się do komputera danej osoby za pośrednictwem Internetu, może ona ukraść hasło, a także drugi składnik uwierzytelnienia. Dlatego oba czynniki nigdy nie powinny być dostarczane na ten sam kanał. W przypadku uwierzytelnienia pozapasmowego osoba atakująca musiałaby fizycznie uzyskać urządzenie ofiary, aby udawać, że jest tą osobą i aby oszukać proces uwierzytelniania. Dlatego uwierzytelnianie dwuskładnikowe za pomocą urządzenia fizycznego uniemożliwia atakującym uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do sieci firmowych, danych w chmurze, poufnych informacji przechowywanych w aplikacji.

Wyzwalając uwierzytelnianie dwuskładnikowe we wszystkich aplikacjach, osoby atakujące nie mogą uzyskać dostępu do żadnej z chronionych aplikacji bez fizycznego posiadania urządzenia ofiary niezbędnego do ukończenia dwuetapowego procesu uwierzytelniania.

Łatwa integracja 2FA z dowolną aplikacją

Jednym z najlepszych sposobów w jaki organizacja może chronić się przed phishingiem i kradzieżą danych jest silne uwierzytelnianie. Problem? Adopcja technologii. Implementacja 2FA jest kosztowna, czasochłonna, a w przypadku złożonych starych systemów typu legacy - nawet niemożliwa.

Secfense rozwiązuje problem trudnej adopcji 2FA przy użyciu rozwiązania User Access Security Broker.

Rozwiązanie Secfense sprawia, że ​​adopcja 2FA jest łatwa i wydajna. Za pomocą User Access Security Broker każdy administrator bezpieczeństwa może wprowadzić dowolną metodę 2FA dostępną na rynku w dowolnej aplikacji internetowej. I nie wiąże się to z tworzeniem oprogramowania. Całe wdrożenie zajmuje kilka minut i jest łatwo skalowalne do wszystkich aplikacji w firmie.

User Access Security Broker firmy Secfense wdrażany jest jako urządzenie wirtualne i wymaga jedynie aby administrator bezpieczeństwa przepuścił ruch przez reverse-proxy, a następnie zastosował mechanizmy uczenia się. Narzędzie Secfense następnie śledzi, monitoruje i uczy się wzorców ruchu. Kiedy proces nauczania zakończy się i nowe wzorce zostaną zaadaptowane wyzwalana jest metoda 2FA przypisana przez administratora bezpieczeństwa dla danej aplikacji i danej grupy użytkowników.

schema
eye

Pełna niezależność wyboru metody 2FA

User Access Security Broker firmy Secfense jest agnostyczne względem wszystkich metod uwierzytelnienia 2FA. Oznacza to, że można go użyć do wdrożenia dowolnej metody dwuskładnikowego uwierzytelnienia dostępnej na rynku. Metodą zalecaną przez Secfense jest standard FIDO2, czyli otwarty standard uwierzytelniania w sieci. FIDO2 jest metodą, która jest w pełni odporna na phishing i jednocześnie najwygodniejsza w użyciu.

Jeśli nasi klienci mają specjalne wymagania, mogą samodzielnie włączyć inne metody ponieważ rozwiązanie Secfense w pełni to umożliwia. Mogą to być metody oparte o kody jednorazowe (SMS) lub TOTP (aplikacje uwierzytelniające). Inne metody, takie jak starsze tokeny, biometryczne uwierzytelnianie głosowe i biometria twarzy, mogą również być włączone na platformie User Access Security Broker firmy Secfense

2FA dla przedsiębiorstw

Secfense stworzył rozwiązanie User Access Security Broker aby silne dwuskładnikowe uwierzytelnienie było dostępne dla organizacji bez względu jak duża jest. Niezależnie od liczby aplikacji, które należy chronić, bez względu na to, czy jest to organizacja z kilkudziesięcioma aplikacjami, czy globalne przedsiębiorstwo z tysiącami aplikacji i dziesiątkami tysięcy pracowników, proces wdrażania jest taki sam. Minimalna złożoność, maksymalna skalowalność.

Największe i najbardziej zauważalne zalety rozwiązania User Access Security Broker od Secfense można zaobserwować w dużych organizacjach z licznymi starszymi aplikacjami typu legacy. W takim przypadku rozwiązanie Secfense usuwa barierę trudnej lub niemożliwej integracji z aplikacjami (która zwykle pojawia się ze względu na blokady dostawcy lub problemy z maintenance). Secfense pozwala wykorzystać korzyści skali. Ponieważ proces wdrażania jest taki sam dla każdej aplikacji internetowej, można go łatwo powtórzyć bez względu na liczbę aplikacji.

business
shape
question

Czym jest „składnik” lub “czynnik” w dwuskładnikowym uwierzytelnianiu?

„Składnik” jest po prostu nośnikiem informacji, który użytkownik może podać, aby zweryfikować swoją tożsamość. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest jedną z metod uwierzytelniania wieloskładnikowego. W 2FA istnieją dwa czynniki niezbędne do uwierzytelnienia. W MFA istnieją trzy lub nawet więcej czynników wymaganych do potwierdzenia tożsamości użytkownika. Istnieje pięć czynników, które można wykorzystać do potwierdzenia swojej tożsamości.

factor

Czynnik obecności

Czynnik ten opiera się na istniejących cechach danej osoby. Na czyimś stałym i nieodłącznym elemencie. Czynniki te są więc atrybutami, które należą wyłącznie do tej konkretnej osoby. Rozpoznawanie odcisków palców lub tęczówki oka (skanowanie oka za pomocą kamer na podczerwień) są obecnie najpopularniejszymi czynnikami z tej kategorii.

light

Czynnik wiedzy

Czynnik wiedzy to informacja, którą powinna znać tylko ta konkretna osoba. Mówimy tu o hasłach, czyli krótkich kodach zbudowanych z liter, cyfr i / lub znaków specjalnych. Hasło powinno być znane tylko jego właścicielowi i nigdy nie powinno być w żadnym wypadku udostępniane innym osobom.

location

Czynnik lokalizacji

Ten czynnik potwierdza tożsamość osoby na podstawie jej lokalizacji w danej chwili. Użytkownik jest śledzony na podstawie adresu IP. Jeśli zarejestrował się w aplikacji w danym kraju i od tego czasu korzysta z niej przez dłuższy czas w tej samej lokalizacji, to gdy nastąpi próba zalogowania się z innej części świata, aktywowany zostanie czynnik lokalizacji i osoba zostanie poproszona o potwierdzenie tożsamości, aby upewnić się, że to nadal ona.

time

Czynnik czasu

Czynnik ten opiera się na założeniu, że dana osoba powinna zalogować się do określonego zasobu online tylko w określonych ramach czasowych. Na przykład pracownicy biurowi zwykle uzyskują dostęp do zasobów firmy między 9-tą a 5-tą. Jeśli próba logowania zostanie wykonana w środku nocy, może to spowodować konieczność ponownego potwierdzenia tożsamości tej osoby.

possession

Czynnik posiadania

Lub „coś, co dana osoba posiada”, weryfikuje tożsamość osoby, wymagając dowodu informacji, który fizycznie posiada tylko ta konkretna osoba. Czynnik ten często występuje w postaci tokena, więc obiekt fizyczny, który generuje jednorazowy kod (znany jako hasło jednorazowe lub OTP). Token ten należy nosić przy sobie przez cały czas i wykorzystywać, gdy chce się otworzyć aplikację i uwierzytelnić.

User Access Security Broker firmy Secfense umożliwia wykorzystanie dowolnych czynników posiadania dostępnych na rynku oraz szybkie i łatwe połączenie ich z dowolną aplikacją w ciągu kilku minut. Jest to niezwykle ważne, ponieważ na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań 2FA, z których każde kusi użytkowników różnymi funkcjonalnościami i udogodnieniami.

Rozwiązanie Secfense eliminuje problem związany z koniecznością wyboru tylko jednej konkretnej technologii. Jeśli firma zdecyduje, że lepiej przejść na inną metodę 2FA, przejście można wykonać płynnie i bez konieczności programowania. Nie wpływa to również na działanie chronionych aplikacji. Zmiana może zostać wykonana płynnie przez administratora bezpieczeństwa i w żaden sposób nie powinna wpływać na operacyjność pracowników firmy.

shape
solve

Jakie problemy rozwiązuje silne uwierzytelnienie 2FA?

Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, jak ważne jest wdrożenie silnych mechanizmów dwuskładnikowego uwierzytelniania w organizacjach. Jest to ogólny trend we wszystkich branżach. Decyzja podyktowana jest nie tyle wielkością firmy, co ryzykiem naruszenia danych firmy. Jeśli ryzyko jest duże, a konsekwencje poważne, firma musi podjąć działania w celu zminimalizowania lub wyeliminowania ryzyka cyberataku. Organizacje zdają sobie sprawę, że same hasła to tylko niewielki płot, który cyberprzestępca może łatwo przeskoczyć.

Silne 2FA może chronić organizację przed różnymi zagrożeniami cybernetycznymi, ale najczęstsze i najpoważniejsze z nich to:

password

Złamane, Wykradzione Lub Skompromitowane Hasła

Jak wspomniano wcześniej, hasło jest jednym z wielu czynników, dzięki którym osoba może się uwierzytelnić. Ta metoda, choć najmniej bezpieczna (i najłatwiejsza do złamania), jest jednak najczęściej stosowana. Istnieją różne sposoby na złamanie hasła. Od zwykłego udostępniania hasła w wiadomościach e-mail lub karteczkach, do kradzieży haseł ze źle chronionych baz danych.

phishing

Phishing

Cyberprzestępcy zazwyczaj wysyłają wiadomość e-mail z linkami do złośliwych stron internetowych, które albo infekują komputer danej osoby, albo przekonują ją do udostępnienia swoich haseł. Po uzyskaniu hasła przestępca może je wykorzystać do kradzieży danych i naruszenia bezpieczeństwa całej organizacji. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie zwalcza ataki typu „phishing”, dodając drugą warstwę uwierzytelnienia, która jest uruchamiana po wpisaniu hasła.

social

Socjotechnika Czyli Social Engineering

Jedną z najczęściej używanych technik prowadzących do phishingu jest tzw. socjotechnika (social engineering). Opiera się na manipulowaniu i nakłanianiu ludzi do przekonania, że ​​to, co robią, jest prawidłowe i że powinni oddać swoje hasło osobie lub usłudze, która o to prosi. Przestępcy często podszywają się pod pracowników pracujących w tej samej firmie co ofiara. Starają się wmówić ofiarze, że zwracaja się do niej jako informatyk, asystent wiceprezesa, a nawet sam CEO. Zrobią wszystko, aby zdobyć zaufanie ofiary w celu uzyskania jej danych logowania.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest dobrym sposobem ochrony osoby i organizacji przed tego rodzaju manipulacjami, ponieważ nawet jeśli hasło zostanie przechwycone, istnieje jeszcze drugi czynnik, który weryfikuje, czy osoba, która próbuje się połączyć, jest do tego uprawniona.

attack

Atak Brute-Force

W tym typie ataku cyberprzestępca losowo generuje kody dla określonej stacji roboczej, dopóki sekwencja nie zostanie dopasowana z poprawnym hasłem. Ponownie, uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest lekarstwem na taki atak, ponieważ wymaga najpierw sprawdzenia poprawności logowania.

logging

Rejestrowanie Klawiszy

Nawet bez faktycznego zapisania hasła cyberprzestępcy nadal mogą wykorzystywać złośliwe oprogramowanie do kradzieży haseł podczas wpisywania hasła. Po zainstalowaniu złośliwego oprogramowania przez nieświadomą osobę przestępcy mogą śledzić każde naciśnięcie klawisza i przechowywać każde hasło, a następnie używać go podczas próby włamania. Druga warstwa uwierzytelniania dwuskładnikowego pomaga osobie upewnić się, że próba logowania jest wykonywana przez uprawnioną osobę.

shape
arrow

Jakie są rodzaje 2FA?

User Access Security Broker firmy Secfense umożliwia wdrożenie i skalowanie wszystkich typów 2FA dostępnych na rynku. Jedną z podstawowych zasad działania rozwiązania User Access Security Broker jest pełna elastyczność wyboru metody uwierzytelnienia. Dlatego administrator bezpieczeństwa w firmie może zdecydować, która metoda jest preferowana i na której grupie użytkowników należy ją zastosować.

Secfense zawsze zaleca swoim klientom wybranie najsilniejszego standardu uwierzytelniania. Obecnie rekomendowanym standardem jest FIDO2. Na rynku dostępnych jest jednak wiele rozwiązań 2FA, a Secfense, będąc brokerem bezpieczeństwa, sprawia, że ​​proces wdrażania jest taki sam dla wszystkich metod. Stąd też wszystkie inne metody dwuskładnikowego uwierzytelnienia są również zawsze dostępne do użycia w pulpicie administratora.

sms

SMS

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe na podstawie SMS weryfikuje tożsamość osoby, wysyłając wiadomość tekstową ze specjalnym kodem na urządzenie mobilne tej konkretnej osoby. Osoba musi następnie wpisać otrzymany kod na stronie internetowej lub aplikacji w celu uwierzytelnienia i uzyskania dostępu.

Plusy

 • Prostota. 2FA oparte o SMSy jest jedną z najstarszych i najbardziej znanych metod dwuskładnikowego uwierzytelniania. Operator wysyła kod SMS do telefonu komórkowego danej osoby. Kod zostaje wprowadzony, a dostęp do informacji przyznany.
 • Szybkość. SMS z jednorazowym hasłem wysłany zostaje do urządzenia danej osoby, więc tylko osoba fizycznie mająca to urządzenie w rękach może się zalogować. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe oparte na SMS-ach to szybki sposób weryfikacji tożsamości danej osoby.
 • Uniwersalność. SMS 2FA to najstarsza forma uwierzytelniania dwuskładnikowego, dlatego stała się powszechnie stosowanym narzędziem bezpieczeństwa.

Wady

 • Wymóg podłączenia do sieci operatora SMS 2FA wymaga smartfona z dostępem do sieci operatora.
 • Metoda ta może zostać pokonana przez hakera. Ponieważ numery telefonów nie są powiązane z urządzeniami fizycznymi, hakerzy mogą przechytrzyć tę metodę uwierzytelniania bez dostępu do smartfona danej osoby.
lock

Hasła TOTP czyli Hasła Jednorazowe Zsynchronizowane Czasowo

Hasła jednorazowe, lub po angielsku Time-Based One Time Password (TOTP) to metoda dwuskładnikowego uwierzytelnienia, która generuje jednorazowy kod na urządzeniu mobilnym. Klucz bezpieczeństwa zwykle ma postać kodu QR, który następnie skanuje się za pomocą urządzenia mobilnego w celu wygenerowania krótkiego tymczasowego kodu. Następnie kod wpisuje się w witrynie lub aplikacji i dostęp zostaje przyznany. Krótkie kody generowane przez wystawcę uwierzytelnienia wygasają zwykle w ciągu kilku minut lub nawet sekund. Jeśli jeden kod wygasł, następny kod jest generowany natychmiast po nim, więc użytkownik musi wpisać odpowiedni kod w określonym czasie.

Plusy

 • Elastyczność Ten typ uwierzytelniania dwuskładnikowego jest wygodniejszy niż uwierzytelnianie 2FA oparte na SMS-ach, ponieważ można go używać na wielu urządzeniach i platformach. Uwierzytelnianie oparte o SMSy z kolei jest ograniczone do urządzeń, które mogą odbierać wiadomości od operatora.
 • Łatwy dostęp. Mobilne urządzenia uwierzytelniające nie wymagają połączenia z siecią. Zapamiętują konta, do których dana osoba próbuje uzyskać dostęp, i mogą w dowolnym momencie wygenerować nowe hasło jednorazowe, nawet jeśli nie są połączone z Internetem.

Wady

 • Hasła Jednorazowe zależne są od urządzeń. Uwierzytelnianie 2FA oparte o hasła TOTP wymaga posiadania urządzenia, które może odczytać kod QR w celu zweryfikowania tożsamości. Jeśli urządzenie zostanie zgubione, skończy się bateria lub zostanie zdesynchronizowane, dana osoba utraci dostęp do informacji na zawsze.
 • Podobnie jak metoda oparta o SMSy, metoda TOTP może zostać pokonana przez sprawnego hackera. Cyberprzestępca może bowiem sklonować tajny klucz i wygenerować swój własny tajny kod.
push

Metoda oparta o Push 2FA

Push to nieco ulepszone podejście do metod opartych o SMS i TOTP. Technologia oparta na Push 2FA dodaje dodatkowe warstwy bezpieczeństwa, dodając inne czynniki uwierzytelnienia, których wcześniejsze metody nie potrafiły.

Plusy

 • Zwiększona ochrona przed phishingiem. Poprzednie dwa typy uwierzytelniania dwuskładnikowego są podatne na ataki typu phishing, jednak metoda oparta na push 2FA zastępuje kody tekstowe powiadomieniami push, co dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa i pomaga zapobiegać atakom typu phishing. Gdy dana osoba próbuje uzyskać dostęp do swoich danych, na telefon komórkowy tej osoby wysyłane jest powiadomienie push. Powiadomienie push zawiera różne informacje, w tym lokalizację, godzinę i adres IP komputera, na którym miała miejsce próba logowania. Osoba musi fizycznie potwierdzić na swoim urządzeniu mobilnym, że informacje są prawidłowe, a zatem zweryfikować próbę uwierzytelnienia.
 • Łatwość. Metoda oparta na push 2FA usprawnia proces uwierzytelniania, ponieważ nie używa żadnych dodatkowych kodów, które należy odebrać i przepisać. Jeśli dana osoba zauważy, że powiadomienie push zawiera prawidłowe informacje, oznacza to, że po prostu akceptuje próbę logowania i przesyła przycisk, aby potwierdzić. Następnie dostęp jest przyznawany.

Wady

 • Wymóg bycia połączonym. Podobnie jak w przypadku 2FA opartego na SMS-ach, metoda 2FA oparta o push również wymaga połączenia z siecią, ponieważ push wysyłany jest do urządzenia mobilnego przez sieć. Osoba musi być więc podłączona do Internetu, aby móc korzystać z tej metody 2FA.
 • Świadomość w dziedzinie bezpieczeństwa. Osoba, która otrzyma powiadomienie push, musi być świadoma zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem, aby rozpoznać, czy wzór logowania wygląda podejrzanie, czy nie. Gdy dana osoba nie zwraca uwagi na otrzymaną wiadomość, może nieświadomie zatwierdzić złośliwe żądanie i potwierdzić fałszywy adres IP lub fałszywą lokalizację logowania.
universal

Universal 2nd Factor (U2F)

Klucze bezpieczeństwa oparte o standard U2F używają fizycznego portu USB do weryfikacji lokalizacji i tożsamości osoby, która próbuje uzyskać dostęp do określonej witryny lub aplikacji. Użytkownik wkłada klucz U2F do swojego urządzenia i naciska przycisk znajdujący się na urządzeniu U2F. Po aktywacji klucza osoba musi wpisać kod PIN i pomyślnie uwierzytelnić się na stronie internetowej lub w aplikacji.

Plus

 • Metoda odporna na Phishing. Ponieważ wymagana jest faktyczna, fizyczna interwencja (osoba musi nacisnąć przycisk), klucz U2F eliminuje więc ryzyko związane z phishingiem.
 • Urządzenia do tworzenia kopii zapasowych i kody. Kopie zapasowe kluczy U2F można i należy wykonywać na wielu urządzeniach. Dzięki temu dana osoba może wymienić swój token za każdym razem, gdy ten zostanie zgubiony lub uszkodzony.
 • Łatwość. Klucze U2F wymagają jedynie wprowadzenia do portu USB i wciśnięcia przycisku w określonym momencie. Klucze U2F nie wymagają żadnej wiedzy technicznej ani dodatkowych umiejętności.

Wady

 • Obiekt fizyczny. Jako klucz fizyczny, metoda 2FA oparta o klucze U2F jest podatna na zgubienie lub uszkodzenie. Jeśli klucz zostanie zgubiony i nie ma zapasowego klucza U2F, dostęp do strony internetowej lub aplikacji zostanie utracony.
pendrive

FIDO2 lub WebAuthn

Stworzony przez porozumienie FIDO (Fast IDentity Online Alliance) i konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium) API Web Authentication (znane również jako FIDO2) to specyfikacja, która umożliwia silne uwierzytelnienie w oparciu o kryptografię klucza publicznego. WebAuthn umożliwia wykorzystanie laptopów i smartfonów z wbudowaną technologią biometryczną jako lokalnych uwierzytelniaczy w procesie uwierzytelniania online.

Zalety

 • Wygodne. Każda strona internetowa, aplikacja lub przeglądarka obsługująca standard FIDO2 wraz z wbudowanym uwierzytelniaczem biometrycznym, takim jak TouchID, mogą być użyte do włączenia silnego mechanizmu uwierzytelniania. Standard FIDO2 jest używany na całym świecie przez setki marek technologicznych, w tym Google, Apple, Microsoft, Amazon i wiele innych.
 • Odporny na phishing. FIDO2 jest obecnie najbezpieczniejszą dostępną na rynku metodą uwierzytelniania dwuskładnikowego. FIDO2 pozwala stronom internetowym i aplikacjom internetowym zaufać uwierzytelnianiu biometrycznemu jako poświadczeniu, które jest specyficzne tylko dla tej konkretnej usługi - oznacza to, że nie ma już wspólnego tajnego klucza, a zatem nie ma czego ukraść.

Wady

 • Złożone odzyskiwanie konta. Metoda 2FA oparta na FIDO2 sprawia, że ​​proces odzyskiwania konta jest bardziej skomplikowany w porównaniu do poprzednich metod 2FA. W przypadku metod opartych na SMS, TOTP i push 2FA istnieje pewna forma procesu odzyskiwania konta, którą administrator w firmie może zainicjować. W przypadku 2FA opartego na FIDO2 proces ten jest znacznie trudniejszy, ponieważ zawsze wiąże się z tożsamością konkretnej osoby. Dlatego zaleca się łączenie uwierzytelniaczy FIDO2 i na przykład korzystanie z uwierzytelniania biometrycznego laptopa lub smartfona, ale także przechowywanie kluczy bezpieczeństwa FIDO2 w sejfie na wypadek kradzieży lub uszkodzenia głównego urządzenia.
shape
setting

Które branże wykorzystują 2FA?

Silne uwierzytelnianie dwuskładnikowe staje się coraz bardziej popularne w wielu branżach. Rodzaj niszy biznesowej nie jest tak naprawdę ważny o ile użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej lub aplikacji przechowującej cenne dane, istnieje potrzeba ochrony poświadczeń i zabezpieczenia procesu uwierzytelniania. User Access Security Broker firmy Secfense adresuje problemy związane z cyberbezpieczeństwem przede wszystkim w dużych i średnich firmach. Wszystkie branże mogą korzystać z rozwiązania Secfense, o ile korzystają z aplikacji internetowych z dostępem wymagającym uwierzytelnienia.

health

Handel i Usługi

Handel i Usługi to jedna z branż w której przepisy i dyrektywy związane z bezpieczeństwem pojawiają się bardzo często. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego PSD2 ma na celu stworzenie uczciwej konkurencji między sektorem bankowym, a nowoczesnymi dostawcami usług płatniczych (takimi jak PayPal, Portfel Google, Wepay itp.). Oznacza to między innymi wymóg silnego uwierzytelnianie dwuskładnikowego przy zakupach online. E-handel z kolei jest sektorem, który ma najwięcej do stracenia, jeśli polityka bezpieczeństwa nie będzie działać zgodnie z przepisami RODO. Naruszenie dyrektywy RODO może prowadzić bowiem do konieczności płacenia wysokich kar pieniężnych jako rekompensaty za niedostateczną ochronę prywatnych danych swoich klientów.

bank

Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia

Branża usług finansowych była jednym z pionierów uwierzytelniania dwuskładnikowego ze względu na znacznie większe ryzyko związane z cyberatakami w tym konkretnym sektorze. Istnieją również różne lokalne i międzynarodowe przepisy, które wymagają od banków i instytucji finansowych stosowania silnego 2FA w celu ochrony swoich klientów i pracowników. Niektóre przykłady tych przepisów to dyrektywa PSD2 (Payment Service Direct 2) czy RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Z myślą o sektorze finansowym Secfense zaprojektował mikroautoryzacje, aby podróż użytkowników wewnątrz aplikacji znacznie zyskała na poziomie bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego komfortu obsługi. Mikroautoryzacje dodają dodatkowe wymagania autoryzacyjne w aplikacji wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Nie powodują jednak dodatkowego obciążenia dla użytkownika.

government

Technologia

Duże firmy technologiczne posiadają zwykle infrastrukturę technologiczną składającą się z setek lub nawet tysięcy aplikacji. Wiele z nich wystawionych jest publicznie w internecie i chronionych wyłącznie hasłem lub VPNem. Pracownicy firm technologicznych operują na wrażliwych danych, które często są atrakcyjnym celem ataku cyberprzestępców. Działy odpowiadające za rozwój w firmach technologicznych stale dodają nowe narzędzia i nowe aplikacje do infrastruktury firmy przez co obszar wymagający zabezpieczenia powiększa się. Działy bezpieczeństwa muszą więc dbać o to aby wszystkie aplikacje i wszystkie punkty dostępu były odpowiednio zabezpieczone przed cyberatakami i wyciekiem danych.

Z myślą o dużych firmach technologicznych Secfense opracował rozwiązanie, które znacznie poprawia bezpieczeństwo uwierzytelniania wszystkich użytkowników, bez konieczności poświęcenia cennych zasobów programistycznych na adopcję technologii. Z rozwiązaniem Secfense duże firmy technologiczne są w stanie w łatwy sposób zabezpieczyć pracowników pracujący z biura jak i tych pracujących z domu i zapewnić im bezpieczeństwo uwierzytelniania na najwyższym poziomie dzięki rozwiązaniu User Access Security Broker od Secfense.

shop

Służba Zdrowia

Cyberprzestępcy często atakują sektor opieki zdrowotnej, ponieważ w przeciwieństwie do sektora bankowego, ubezpieczeniowego i rynków kapitałowych lub sektora handlu elektronicznego budżet na bezpieczeństwo cybernetyczne w służbie zdrowia jest znacznie mniejszy, a zatem cyberbezpieczeństwo jest znacznie słabsze.

Ponadto pracownicy służby zdrowia są jednymi z najmniej świadomych, jeśli chodzi o zagrożenia związane z cyberprzestępczością. To sprawia, że służba zdrowia ​​częściej pada ofiarą ataków phishingowych i inżynierii społecznej (social engineering). Wdrożenie skutecznych polityk bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie, ponieważ może znacznie zmniejszyć ryzyko kradzieży danych czy przymusowej przerwy w funkcjonowaniu technologii w szpitalach. Jednym z najskuteczniejszych sposobów poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego w służbie zdrowia jest wprowadzenie dodatkowych reguł mikroautoryzacji.

education

Administracja Publiczna

Trend cyfryzacji stanowi wyzwanie dla instytucji państwowych i całej administracji publicznej. Trend ten wprowadza bowiem zmiany w infrastrukturze konieczność migracji danych do chmury i na urządzenia mobilne. Silne uwierzytelnianie dwuskładnikowe zwiększa bezpieczeństwo instytucji państwowych pozwalając między innymi na wprowadzenie polityki bezpieczeństwa zero trust zarówno dla urzędników państwowych, jak i przeciętnych osób uzyskujących dostęp do aplikacji sektora publicznego. Przy tak dużej liczbie użytkowników korzystających z platformy internetowej uwierzytelnianie dwuskładnikowe musi zapewniać zarówno bezpieczeństwo, jak i łatwość użycia.

Manufacturing

Usługi Prawnicze

Bezpieczeństwo danych klienta jest jednym z kluczowych obszarów, o które organizacje świadczące usługi prawnicze muszą zadbać. Secfense dostarcza technologię, która pozwala kancelariom skupić się na rdzeniu swojej działalności, czyli usługach prawniczych, jednocześnie uwalniając je od konieczności martwienia się o problemy związane cyberbezpieczeństwem.

User Access Security Broker od Secfense jest narzędziem niezwykle prostym do wdrożenia i uruchomienia w organizacjach. Po zainstalowaniu rozwiązania Secfense przez administratora sieci każdy użytkownik samodzielnie rejestruje swój drugi składnik uwierzytelniania w usłudze bez większego problemu. Secfense zapewnia bezpieczeństwo poufnych danych klienta poprzez weryfikację tożsamości za pomocą silnego dwuskładnikowego uwierzytelniania opartego o standard FIDO2 (lub o inne metody silnego uwierzytelnienia) przed udzieleniem dostępu do zabezpieczonej aplikacji.

Szereg dyrektyw i rozporządzeń zobowiązuje kancelarie prawnicze i biura notarialne do przestrzegania prywatności informacji swoich klientów. User Access Security Broker od Secfense pomaga tego typu firmom w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i wyeliminowaniu zagrożeń związanych z phishingiem w łatwy i bezproblemowy sposób.

Opinie Klientów

„Wiadomo, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest jednym z najlepszych sposobów ochrony przed phishingiem, jednak jego implementacja zawsze jest trudna. Secfense jako broker zabezpieczeń pomógł nam rozwiązać problem z wdrożeniem. Udało nam się od razu wprowadzić różne metody 2FA do pracy z naszymi aplikacjami.”

Dariusz Pitala

Dyrektor Działu IT, MPEC S.A.

„Każdego dnia stajemy przed coraz to nowymi wyzwaniami. Musimy być stale o krok przed atakującymi, przewidywać ich działania. W technologii User Access Security Broker dostrzegliśmy rozwiązanie, które zapewnia nowy poziom bezpieczeństwa zarówno przy pracy z biura, jak i z domu. Współpracę z Secfense postrzegamy jako szansę na dzielenie się naszym doświadczeniem w ramach rozwiązania, którego twórcy są świadomi znaczenia nieszablonowego myślenia.”

Krzysztof Słotwiński

Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania

Bank BNP Paribas Polska

Pliki cookie pozwalają nam na poprawę komfortu korzystania z tej strony internetowej oraz na prezentowanie odpowiednich treści i reklam. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Dowiedz się więcej czytając nasząpolitykę prywatności.