Rozwiązania
Aplikacja

ServiceNow

Jak Secfense Zabezpiecza ServiceNow

ServiceNow to platforma chmurowa, która umożliwia organizacjom automatyzację procesów biznesowych i zarządzanie usługami IT. Aby zapewnić bezpieczny dostęp do tej platformy, Secfense wykorzystuje swoje technologie: Identity Provider (iDp) oraz User Access Security Broker (UASB), integrując je z ServiceNow. Dzięki temu połączeniu, użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych metod uwierzytelniania i zabezpieczeń, co zwiększa ochronę danych i usług.

ServiceNow

Zintegrowane Zabezpieczenia od Secfense dla ServiceNow

elastic

Elastyczność w Zarządzaniu Tożsamościami

Secfense iDp umożliwia integrację z różnymi źródłami tożsamości, takimi jak Azure AD czy Okta, co pozwala na elastyczne zarządzanie tożsamościami użytkowników i kontraktorów, wykorzystując istniejące konta.

defend 2

Full Site Protection (FSP)

UASB oferuje ochronę publicznie dostępnych interfejsów ServiceNow, ukrywając je przed nieautoryzowanymi użytkownikami i botami, co zmniejsza ryzyko nieautoryzowanego dostępu i ataków.

people

Ujednolicenie Dostępu i Uwierzytelniania

Dzięki zastosowaniu jednolitego systemu uwierzytelniania MFA opartego o FIDO, Secfense ułatwia zarządzanie dostępem do ServiceNow, jednocześnie zwiększając ogólne bezpieczeństwo platformy.

noPassword

Bezhasłowe Uwierzytelnianie z FIDO Passkeys

Implementacja uwierzytelniania bezhasłowego przez Secfense zwiększa bezpieczeństwo dostępu do ServiceNow, eliminując słabości związane z tradycyjnymi hasłami i oferując wygodniejszy sposób logowania.

microauthorizations

Microauthorizations

Funkcja microauthorizations wprowadza dodatkową warstwę kontroli dostępu, wymagając od użytkowników ponownego uwierzytelnienia w kluczowych punktach dostępu do wrażliwych funkcji lub danych na platformie ServiceNow.

Frame 73

Pełna Kontrola nad Tożsamościami 
i Dostępem

Secfense daje organizacjom możliwość dostosowania procesu uwierzytelniania do swoich specyficznych potrzeb, zapewniając elastyczność w wyborze źródeł tożsamości dla różnych usług i aplikacji w ramach ServiceNow.

Podsumowanie

defend 1

Integracja technologii iDp i UASB od Secfense z ServiceNow zapewnia kompleksowe rozwiązania zabezpieczające dla platformy, wzmacniając ochronę danych i procesów biznesowych.

key

Dzięki zaawansowanym metodom uwierzytelniania, takim jak bezhasłowe logowanie 
i microauthorizations, oraz dodatkowym zabezpieczeniom, takim jak Full Site Protection, organizacje mogą zapewnić bezpieczny i wydajny dostęp do kluczowych zasobów i usług. Wprowadzenie tych zabezpieczeń pozwala na spełnienie oczekiwań w zakresie zarządzania dostępem i bezpieczeństwa informacji, kluczowych dla sukcesu 
w środowisku cyfrowym.

Protect your business with Secfense