logo

Firma Secfense otrzymała grant zgodnie z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa


Tytuł projektu: Secfense
Krótki opis projektu:
Realizacja działań B+R obejmuje stworzenie prototypów, oraz na podstawie badań tych prototypów, rozwiązań architektury implementacji uwierzytelnienia 2FA/MFA w innowacyjnej koncepcji brokera dostępu użytkownika do chronionego zasobu. Innowacja polega na oddzieleniu od aplikacji procesu uwierzytelnienia, przy zwiększeniu jego skuteczności i równoczesnym zwiększeniu wygody użytkownika. Projekt z branży cyber security / pattern recognition - wykorzystujący techniki uczenia, które na podstawie charakterystyk prób uzyskania dostępu do funkcjonalności wewnętrznych umożliwią decyzje jaki poziom uwierzytelnienia użytkownika jest niezbędny.

Budżet projektu: 1 000 000,00 PLN
Wysokość grantu: 800 000,00 PLN
Okres realizacji: 2018 - 2019


Firma Secfense otrzymała grant zgodnie z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa


Tytuł projektu: Secfense
Krótki opis projektu:
Celem projektu jest zbudowanie, na bazie przetestowanych prototypów, rozwiązania implementacji metod 2FA/MFA zawierającego znaczące ulepszenia, funkcjonującego niezależnie od chronionych aplikacji w infrastrukturze potencjalnych klientów. Weryfikacja możliwości rynkowych i technicznych zastosowania modelu funkcjonującego niezależnie od chronionych aplikacji dla metod 2FA/MFA, w szczególności dla rynku hosting providerów celem stworzenia nowej oferty rynkowej.


Zastosowania:
Budżet projektu: 2 000 000,00 PLN
Wysokość grantu: 1 600 000,00 PLN
Okres realizacji: 2018 - 2020

Referencje

Przed inwestycją w Secfense mieliśmy okazję porozmawiać z jej dotychczasowymi klientami. Ich reakcje były jednomyślne: to takie proste w użyciu! Szczególne wrażenie zrobił na nas fakt, że wdrożenie Secfense nie wymaga zaangażowania programistów IT. Daje to ogromną przewagę nad konkurencją, a jednocześnie otwiera drzwi potencjalnym klientom, którzy do tej pory bali się zmian związanych z wdrażaniem rozwiązań uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Mateusz Bodio

Dyrektor Zarządzający

RKKVC

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi dziś świat, jest zabezpieczenie naszej tożsamości online – mówi Stanislav Ivanov, partner założyciel w Tera Ventures. – Dlatego tak bardzo zależało nam na tym, aby Secfense znalazł się w naszym portfolio. Firma umożliwia wprowadzenie silnego uwierzytelniania w sposób zautomatyzowany. Do tej pory organizacje musiały selektywnie chronić aplikacje, ponieważ wdrożenie nowej technologii było bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Dzięki Secfense implementacja uwierzytelniania wieloskładnikowego nie stanowi już problemu, a wszystkie organizacje mogą korzystać z najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Stanislav Ivanov

Partner i współzałożyciel

Tera Ventures

Nawet jeśli sieć i infrastruktura są wystarczająco zabezpieczone, socjotechnika i skradzione hasła mogą zostać wykorzystane do przejęcia kontroli przez atakujących. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) to aktualny trend. Secfense rozwiązuje problem trudnej implementacji MFA i umożliwia zbudowanie polityk bezpieczeństwa w organizacji opartej na modelu zero trust i bez stosowania hasła.

Eduard Kučera

Partner

Presto Ventures

Każdego dnia stajemy przed coraz to nowymi wyzwaniami. Musimy być stale o krok przed atakującymi, przewidywać ich działania. W technologii User Access Security Broker dostrzegliśmy rozwiązanie, które zapewnia nowy poziom bezpieczeństwa zarówno przy pracy z biura, jak i z domu. Współpracę z Secfense postrzegamy jako szansę na dzielenie się naszym doświadczeniem w ramach rozwiązania, którego twórcy są świadomi znaczenia nieszablonowego myślenia.

Krzysztof Słotwiński

Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania

Bank BNP Paribas Polska

Wiadomo, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest jednym z najlepszych sposobów ochrony przed phishingiem, jednak jego implementacja zawsze jest trudna. Secfense jako broker zabezpieczeń pomógł nam rozwiązać problem z wdrożeniem. Udało nam się od razu wprowadzić różne metody 2FA do pracy z naszymi aplikacjami.

Dariusz Pitala

Dyrektor Działu IT, MPEC S.A.