logo

Firma Secfense otrzymała grant zgodnie z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa


Tytuł projektu: Secfense
Krótki opis projektu:
Realizacja działań B+R obejmuje stworzenie prototypów, oraz na podstawie badań tych prototypów, rozwiązań architektury implementacji uwierzytelnienia 2FA/MFA w innowacyjnej koncepcji brokera dostępu użytkownika do chronionego zasobu. Innowacja polega na oddzieleniu od aplikacji procesu uwierzytelnienia, przy zwiększeniu jego skuteczności i równoczesnym zwiększeniu wygody użytkownika. Projekt z branży cyber security / pattern recognition - wykorzystujący techniki uczenia, które na podstawie charakterystyk prób uzyskania dostępu do funkcjonalności wewnętrznych umożliwią decyzje jaki poziom uwierzytelnienia użytkownika jest niezbędny.

Budżet projektu: 1 000 000,00 PLN
Wysokość grantu: 800 000,00 PLN
Okres realizacji: 2018 - 2019


Firma Secfense otrzymała grant zgodnie z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa


Tytuł projektu: Secfense
Krótki opis projektu:
Celem projektu jest zbudowanie, na bazie przetestowanych prototypów, rozwiązania implementacji metod 2FA/MFA zawierającego znaczące ulepszenia, funkcjonującego niezależnie od chronionych aplikacji w infrastrukturze potencjalnych klientów. Weryfikacja możliwości rynkowych i technicznych zastosowania modelu funkcjonującego niezależnie od chronionych aplikacji dla metod 2FA/MFA, w szczególności dla rynku hosting providerów celem stworzenia nowej oferty rynkowej.


Zastosowania:
Budżet projektu: 2 000 000,00 PLN
Wysokość grantu: 1 600 000,00 PLN
Okres realizacji: 2018 - 2020

Opinie Klientów

„Każdego dnia stajemy przed coraz to nowymi wyzwaniami. Musimy być stale o krok przed atakującymi, przewidywać ich działania. W technologii User Access Security Broker dostrzegliśmy rozwiązanie, które zapewnia nowy poziom bezpieczeństwa zarówno przy pracy z biura, jak i z domu. Współpracę z Secfense postrzegamy jako szansę na dzielenie się naszym doświadczeniem w ramach rozwiązania, którego twórcy są świadomi znaczenia nieszablonowego myślenia.”

Krzysztof Słotwiński

Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania

Bank BNP Paribas Polska

„Wiadomo, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest jednym z najlepszych sposobów ochrony przed phishingiem, jednak jego implementacja zawsze jest trudna. Secfense jako broker zabezpieczeń pomógł nam rozwiązać problem z wdrożeniem. Udało nam się od razu wprowadzić różne metody 2FA do pracy z naszymi aplikacjami.”

Dariusz Pitala

Dyrektor Działu IT, MPEC S.A.