Rozwiązania
Aplikacja

Fortigate VPN

Jak Secfense Zabezpiecza Fortigate VPN

Fortigate VPN od firmy Fortinet to zaawansowane rozwiązanie VPN (Virtual Private Network), które umożliwia bezpieczne połączenie zdalne z zasobami sieciowymi organizacji. Wykorzystując protokół SAML dla funkcji Single Sign-On (SSO), Fortigate VPN ułatwia użytkownikom dostęp do potrzebnych zasobów bez konieczności wielokrotnego logowania. Aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo, Secfense integruje swoje technologie User Access Security Broker (UASB) i Identity Provider (iDp) z Fortigate VPN, oferując kompleksową ochronę i dodatkowe korzyści bezpieczeństwa.

Fortigate VPN

Kompleksowe Zabezpieczenia od Secfense dla Fortigate VPN

elastic

Elastyczność w Zarządzaniu Tożsamościami

Integracja z różnymi źródłami tożsamości, takimi jak Azure AD czy Okta, poprzez iDp, ułatwia zarządzanie tożsamościami użytkowników i kontraktorów, umożliwiając wykorzystanie istniejących kont do autoryzacji dostępu.

defend 2

Full Site Protection (FSP)

UASB zapewnia ochronę publicznie dostępnych interfejsów logowania Fortigate VPN, ukrywając je przed nieautoryzowanymi użytkownikami i automatami (botami), co redukuje ryzyko ataków.

people

Ujednolicenie Dostępu i Uwierzytelniania

Implementacja jednolitego systemu uwierzytelniania MFA opartego o FIDO dla wszystkich aplikacji i usług dostępnych przez VPN ułatwia zarządzanie dostępem 
i podnosi poziom bezpieczeństwa.

noPassword

Bezhasłowe Uwierzytelnianie z FIDO Passkeys

Secfense umożliwia przejście na uwierzytelnianie bezhasłowe, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo dostępu do sieci VPN, eliminując ryzyko związane z tradycyjnymi hasłami.

microauthorizations

Microauthorizations

Funkcja microauthorizations pozwala na wprowadzenie dodatkowej warstwy uwierzytelniania w kluczowych punktach dostępu, zwiększając kontrolę nad dostępem do wrażliwych zasobów sieciowych.

Frame 73

Pełna Kontrola nad Tożsamościami 
i Dostępem

Możliwość dostosowania procesu uwierzytelniania do specyficznych potrzeb organizacji, zapewniając elastyczność w wyborze źródeł tożsamości dla różnych aplikacji i usług dostępnych przez Fortigate VPN.

Podsumowanie

defend 1

Integracja rozwiązań Secfense z Fortigate VPN oferuje zaawansowaną ochronę dostępu zdalnego, łącząc 
w sobie nowoczesne metody uwierzytelniania i zabezpieczenia dostępu. Dzięki zastosowaniu technologii iDp i UASB, organizacje mogą skutecznie zabezpieczyć swoje sieci VPN, zapewniając użytkownikom bezpieczny, wygodny i elastyczny dostęp do zasobów firmowych.

key

Wprowadzenie bezhasłowego uwierzytelniania, ochrona interfejsów logowania, dodatkowe warstwy kontroli dostępu oraz możliwość integracji z różnymi systemami zarządzania tożsamością, znacznie podnoszą poziom bezpieczeństwa, spełniając jednocześnie oczekiwania współczesnych organizacji w zakresie zarządzania dostępem zdalnym.

Protect your business with Secfense