O firmie

Stowarzyszenia i organizacje

Secfense współpracuje na co dzień z wieloma technologicznymi i biznesowymi partnerami, dzięki którym jeszcze skuteczniej jest w stanie uwalniać organizacje i przedsiębiorstwa od haseł. Wspólną ich misją jest wygoda i bezpieczeństwo #passwordless!

FIDO Alliance to konsorcjum wiodących firm technologicznych, agencji rządowych, dostawców usług, instytucji finansowych, procesorów płatności i innych branż, które powstało w 2013 roku w celu wyeliminowania stosowania haseł na stronach internetowych, w aplikacjach i urządzeniach. Od maja 2022 roku Secfense jest członkiem FIDO Alliance. W listopadzie przedstawiciele firmy wzięli udział w jednej z najważniejszych konferencji Authenticate 2022 Conference w Seattle, podczas której razem z Bankiem BNP Paribas Polska pokazali, jak w Polsce udaje się eliminować ryzyka związane z hasłami w organizacji na ogromną skalę, docelowo dążąc do całkowitego passwordless.

NVIDIA Inception wspiera młode firmy w rozwijaniu produktów – w procesach ich prototypowania i wdrażania. Każdy uczestnik programu otrzymuje indywidualny zestaw korzyści, m.in. wiedzę marketingową i pomoc technologiczną. Secfense w ramach uczestnictwa w NVIDIA Inception otrzymuje wsparcie kompetencyjne i technologiczne. Firma została zakwalifikowana do programu, ponieważ zakres jej działania i technologia User Access Security Broker może mieć duży wpływ na rozwój branży technologicznej w Polsce i na świecie.

American Bankers Association (ABA) to stowarzyszenie zawodowe do którego należą banki i inne instytucje finansowe w Stanach Zjednoczonych. Jego główną misją jest wspieranie sektora bankowego i finansowego w USA poprzez profesjonalną edukację – organizowanie szkoleń i kursów oraz bieżące informowanie członków ABA o wszystkich istotnych z punktu widzenia branży aspektach.

EYnovation to program wspierający rozwój młodych przedsiębiorców, startupów i scaleupów w Polsce. W jego ramach realizowany jest szereg projektów: mentoring, kluby dyskusyjne, hackathony, szkolenia, doradztwo w zakresie prawno – podatkowym, skalowania biznesu i ekspansji międzynarodowej, a także webcasty EY StartUp Talk, z udziałem wiodących firm technologicznych i przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacyjne rozwiązanie. Webcasty Secfense można obejrzeć tutaj.

EYnovation pomaga łączyć różnych graczy rynkowych, młodych przedsiębiorców, startupy, scaleupy, fundusze venture capital, korporacje, organizacja rządowe i pozarządowe oraz uczelnie.

DirectTrust to sojusz non-profit, który zapewnia bezpieczną elektroniczną wymianę informacji zdrowotnych poprzez akredytację dostawców usług informacji zdrowotnej, organów certyfikujących i organów rejestrujących. Zachowuje zgodność z ustawą HIPAA i promuje najlepsze praktyki w zakresie prywatności i bezpieczeństwa. System Direct Secure Messaging wykorzystuje szyfrowanie i infrastrukturę klucza publicznego do ochrony wrażliwych informacji zdrowotnych przesyłanych przez Internet, zapewniając dostęp do nich tylko zweryfikowanym odbiorcom. Ramy te wspierają solidną i bezpieczną wymianę danych dotyczących zdrowia w sektorze opieki zdrowotnej.

ISSA Poland to polska sekcja międzynarodowej organizacji ISSA (Information Systems Security Association). Jest to non-profitowa organizacja zrzeszająca profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem informatycznym. Głównym celem ISSA Poland jest promowanie wiedzy i najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa informatycznego wśród swoich członków oraz w społeczności IT.

Jako CEO i współzałożyciel Secfense mocno wierzę w znaczenie bycia aktywnym członkiem kluczowych stowarzyszeń branżowych. Nie chodzi tylko o bycie częścią społeczności; chodzi o aktywne przyczynianie się do kształtowania przyszłości bezpieczeństwa uwierzytelniania. W tym szybko rozwijającym się krajobrazie cyfrowym konieczne jest, abyśmy w Secfense wykorzystywali te platformy do wprowadzania innowacji, dzielenia się spostrzeżeniami i współpracy przy opracowywaniu solidnych standardów bezpieczeństwa. Nasze zaangażowanie w te organizacje pozwala nam pozostawać w czołówce postępu technologicznego, zapewniając dostarczanie naszym klientom najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.

Partnerzy

  • yubico
  • Cherry Logo 2012 1 1
  • nitrokey.logo
  • Advatech
  • yubico
  • Cherry Logo 2012 1 1
  • nitrokey.logo
  • Advatech

Referencje

Każdego dnia stajemy przed coraz to nowymi wyzwaniami. Musimy być stale o krok przed atakującymi, przewidywać ich działania. W technologii User Access Security Broker dostrzegliśmy rozwiązanie, które zapewnia nowy poziom bezpieczeństwa zarówno przy pracy z biura, jak i z domu. Współpracę z Secfense postrzegamy jako szansę na dzielenie się naszym doświadczeniem w ramach rozwiązania, którego twórcy są świadomi znaczenia nieszablonowego myślenia.

Krzysztof Słotwiński

Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania

Bank BNP Paribas Polska

W ramach analizy przedwdrożeniowej zweryfikowaliśmy, że użytkownicy korzystają z bardzo różnych platform klienckich: komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, smartfonów i tradycyjnych telefonów komórkowych. Każde z tych urządzeń różni się zaawansowaniem technologicznym i funkcjami, a także poziomem zabezpieczeń. Z uwagi na to, a także ze względu na rekomendację KNF zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dodatkowej ochrony w postaci mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego opartego na FIDO. Dzięki temu użytkownicy naszych aplikacji mogą się do nich bezpiecznie logować, unikając popularnych cyberzagrożeń – phishingu, przejęcia konta oraz kradzieży danych swoich i klientów.

Marcin Bobruk

Prezes Zarządu

Sandis

Cieszymy się, że możemy współpracować z Secfense w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu użytkowników do naszych aplikacji internetowych. Integrując ich brokera bezpieczeństwa dostępu użytkowników, zapewniamy bezproblemową i bezpieczną ochronę naszych aplikacji i systemów, zapewniając naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody.

Charm Abeywardana

IT & Infrastructure

Visium Networks

Przed inwestycją w Secfense mieliśmy okazję porozmawiać z jej dotychczasowymi klientami. Ich reakcje były jednomyślne: to takie proste w użyciu! Szczególne wrażenie zrobił na nas fakt, że wdrożenie Secfense nie wymaga zaangażowania programistów IT. Daje to ogromną przewagę nad konkurencją, a jednocześnie otwiera drzwi potencjalnym klientom, którzy do tej pory bali się zmian związanych z wdrażaniem rozwiązań uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Mateusz Bodio

Dyrektor Zarządzający

RKKVC

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi dziś świat, jest zabezpieczenie naszej tożsamości online – mówi Stanislav Ivanov, partner założyciel w Tera Ventures. – Dlatego tak bardzo zależało nam na tym, aby Secfense znalazł się w naszym portfolio. Firma umożliwia wprowadzenie silnego uwierzytelniania w sposób zautomatyzowany. Do tej pory organizacje musiały selektywnie chronić aplikacje, ponieważ wdrożenie nowej technologii było bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Dzięki Secfense implementacja uwierzytelniania wieloskładnikowego nie stanowi już problemu, a wszystkie organizacje mogą korzystać z najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Stanislav Ivanov

Partner i współzałożyciel

Tera Ventures

Nawet jeśli sieć i infrastruktura są wystarczająco zabezpieczone, socjotechnika i skradzione hasła mogą zostać wykorzystane do przejęcia kontroli przez atakujących. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) to aktualny trend. Secfense rozwiązuje problem trudnej implementacji MFA i umożliwia zbudowanie polityk bezpieczeństwa w organizacji opartej na modelu zero trust i bez stosowania hasła.

Eduard Kučera

Partner

Presto Ventures

Wiadomo, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest jednym z najlepszych sposobów ochrony przed phishingiem, jednak jego implementacja zawsze jest trudna. Secfense jako broker zabezpieczeń pomógł nam rozwiązać problem z wdrożeniem. Udało nam się od razu wprowadzić różne metody 2FA do pracy z naszymi aplikacjami.

Dariusz Pitala

Dyrektor Działu IT, MPEC S.A.