Rozwiązania

Passkeys dla biznesu

Passkeys dla biznesu czyli latwa adopcja FIDO Passkeys z Secfense
Passkeys for Universal Access to podejście do wdrażania uwierzytelniania opartego o Passkey w sposób skalowalny w całej organizacji. Passkey to metoda uwierzytelniania opracowana przez World Wide Web i FIDO Alliance, jest to rozwinięcie standardu FIDO będące kolejnym krokiem w kierunku całkowitego odejścia od haseł (passwordless). Standard FIDO oraz Passkey zaprojektowano w celu zwiększenia bezpieczeństwa i łatwości logowania do stron internetowych i aplikacji. Wdrożenie Passkeys z Secfense koncentruje się na zapewnieniu płynnej, bezproblemowej i skalowalnej implementacji tej metody uwierzytelniania w całej organizacji bez ingerencji w kod i bez przestojów produkcyjnych i operacyjnych firmy.

Passkeys for Universal Access

Kluczowe cechy

key icon

Uwierzytelnianie za pomocą passkeys

Passkeys umożliwiają bezpieczne logowanie do stron internetowych i aplikacji bez hasła, zwiększając bezpieczeństwo i wygodę użytkownika.

Łatwa integracja

Nasze rozwiązanie pozwala na szybką i łatwą integrację kluczy z istniejącymi systemami, zapewniając minimalne zakłócenia.

Universal use Icon

Uniwersalne zastosowanie

Zaprojektowane tak, aby bezproblemowo pasować do infrastruktury dowolnego sektora, zapewniając szerokie i wszechstronne zastosowanie.

Korzyści

Use Cases

Securing access to sensitive data

Bezpieczny dostęp pracowników

Zapewnij pracownikom bezpieczny sposób dostęp do systemów i danych przedsiębiorstwa bez użycia haseł.

Customer and partner authentication Image

Uwierzytelnianie klientów i partnerów

Zaoferuj klientom i partnerom prostą i bezpieczną metodę dostępu do współdzielonych platform i zasobów.

Industry wide deployment Image

Wdrożenie w całej branży

Zastosowanie w wielu sektorach, w tym w finansach, opiece zdrowotnej, edukacji i nie tylko, w celu zapewnienia ustandaryzowanego i bezpiecznego dostępu.

Secfense product synergy

Passkeys for Universal Access uzupełnia pakiet produktów bezpieczeństwa Secfense, takich jak User Access Securirty Broker (UASB) i FIDO2 Authenticator, oferując kompleksowe ramy bezpieczeństwa.

Przeglądaj powiązane produkty Secfense

Secfense User Access Security Broker UASB 1

Secfense User Access Security Broker (UASB)

Umożliwia stosowanie różnych metod uwierzytelniania, w tym innowacyjnego podejścia do implementacji passkeys (Passkeys for Universal Acccess), w celu całościowego zwiększenia bezpieczeństwa firmy.

Secfense Microauthorizations

Secfense FIDO2 Authenticator

Stanowi uzupełnienie UASB i Passkeys i umożliwia dodatkowy krok uwierzytelniania bez hasła w oparciu o kryptografię klucza publicznego i standard FIDO.

Dzięki Passkeys for Universal Acccess firmy mogą wprowadzić politykę bezpieczeństwa opartą o uwierzytelnianie passwordless w całej organizacji, zapewniając bezpieczeństwo i łatwość dostępu na wszystkich platformach cyfrowych.

Protect your business with Secfense