Rozwiązania

Ochrona przed Zero-Day

Przypadek Netscaler Gateway i ataki związane z podatnościami zero-day:

Netscaler Gateway, kluczowy element infrastruktury IT wielu firm, jest narażony na znaczne ryzyko w okresach dnia zerowego (zero-day). Luki te, powstające w przypadku zidentyfikowania nowych podatności w zabezpieczeniach, które nie zostały jeszcze załatane, narażają organizacje na potencjalne cyberataki. Odpowiedzią Secfense na te zagrożenia jest m.in. rozwiązanie Full Site Protection (FSP), które zabezpiecza Netscaler Gateway przed tego typu zagrożeniami.

Zero day and security vulnerabilities

Kluczowe cechy i zalety

waypointsIcon

Innowacyjne rozróżnienie sieci

Full Site Protection rozróżnia sieci zaufane i niezaufane, oferując bezpieczeństwo podobne do VPN bez konieczności inewstowania w VPN. Full Site Protection ma kluczowe znaczenie dla ochrony zasobów wewnętrznych w przypadku krytycznych luk typu zero-day uniemożliwia bowiem dostęp do ekranu logowania wszystkim niepowołanym użytkownikom w internecie i ogranicza dostęp do strony www tylko dla tych, którzy są do tego uprawnieni.

schield check icon

Ulepszone środki uwierzytelniania

FSP i broker Secfense wymaga od użytkownika użycie drugiego czynnika uwierzytelniania w zaufanej sieci, zapewniając, że tylko autoryzowany personel może uzyskać dostęp do systemu z lokalizacji zewnętrznych. To dwuwarstwowe zabezpieczenie jest szczególnie skuteczne w ograniczaniu ryzyka w okresach zero-day.

ZapIcon

Szybkie wdrożenie

Zarówno User Access Security Broker jak i Full Site Protection można szybko wdrożyć w różnych aplikacjach, bez ingerencji w ich kod co pozwala na natychmiastowe ulepszenie środków bezpieczeństwa bez konieczności przeprowadzania rozległych zmian w systemie.

scanEyePurple

Ulepszone środki uwierzytelniania

Full Site Protection i broker Secfense wymaga od użytkownika użycie drugiego czynnika uwierzytelniania w zaufanej sieci, zapewniając, że tylko autoryzowany personel może uzyskać dostęp do systemu z lokalizacji zewnętrznych. To dwuwarstwowe zabezpieczenie jest szczególnie skuteczne w ograniczaniu ryzyka w okresach zero-day.

configurableAccessControlIcon

Kontrola administracyjna i elastyczność

Full Site Protection zapewnia administratorom bezpieczeństwa pełną kontrolę nad procesem uwierzytelniania i elastyczność w stosowaniu różnych zasad bezpieczeństwa do różnych aplikacji. Ta zdolność adaptacyjna ma kluczowe znaczenie dla szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia.

Przypadki użycia

Mitigating Zero Day Attacks Image

Łagodzenie ataków typu zero-day:

FSP zapewnia istotną warstwę ochrony w krytycznym okresie pomiędzy wykryciem luk w zabezpieczeniach a wdrożeniem aktualizacji, znacznie zmniejszając ryzyko udanych cyberataków.

Flexible security management Image

Elastyczne zarządzanie bezpieczeństwem

Administratorzy mogą dostosować środki bezpieczeństwa do konkretnych aplikacji, równoważąc rygorystyczną ochronę z potrzebami operacyjnymi.

Protect your business with Secfense