Rozwiązania

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

Podejście Secfense do precyzyjnego zarządzania dostępem uprzywilejowanym. Mikroautoryzacje Secfense reprezentują zmianę paradygmatu w kontroli dostępu, umożliwiając precyzyjne, szczegółowe zarządzanie uprawnieniami użytkowników i prawami dostępu. To innowacyjne podejście podkreśla znaczenie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) w zwiększaniu bezpieczeństwa, zapewniając dostęp do wrażliwych danych, systemów i obszarów aplikacji tylko upoważnionym osobom.

privilegedAccessWithMicroauthorizationsIcon

Kluczowe cechy

configurableAccessControlIcon

Konfigurowalna kontrola dostępu

Mikroautoryzacje zapewniają elastyczność dostosowywania praw dostępu do indywidualnego poziomu użytkownika. To podejście do wielowarstwowego bezpieczeństwa, możliwe jest dzięki zastosowaniu MFA za każdym razem gdzie jest to potrzebne, a nie wyłącznie na etapie logowania do aplikacji.

anAdaptiveApproachToMfaIcon

Integracja z istniejącymi systemami

Wdrożenie Mikroautoryzacji nie wymaga zmian w istniejących aplikacjach. Bezproblemowo współpracuje z różnymi metodami MFA, w tym FIDO2, czy passkey w celu ulepszenia istniejącej infrastruktury bezpieczeństwa.

Adaptacyjne podejście do MFA

Nasze rozwiązanie umożliwia dostosowanie MFA do wymagań uwierzytelniania w oparciu o atrybuty użytkownika i czynniki ryzyka.

Korzyści

Przypadki użycia

Securing access to sensitive data

Zabezpieczanie dostępu do wrażliwych danych

Upewnij się, że tylko upoważniony personel ma dostęp do poufnych informacji, korzystając z mikroautoryzacji w celu egzekwowania rygorystycznej kontroli dostępu.

Flexible access management in dynamic environments

Elastyczne zarządzanie dostępem w dynamicznych środowiskach

Dostosuj prawa dostępu w czasie rzeczywistym w oparciu o zmieniające się okoliczności, takie jak zmiany ról pracowników lub zmieniające się zagrożenia bezpieczeństwa.

Complementing IAM systems

Uzupełnienie systemów IAM

Zintegruj mikroautoryzacje z istniejącymi rozwiązaniami IAM, w tym Azure AD i Okta, zwiększając ich możliwości bez zakłócania bieżących przepływów pracy.

Synergia produktów Secfense

Mikroautoryzacje to kluczowy element szerszej strategii bezpieczeństwa Secfense, uzupełniającym inne produkty, takie jak UASB, FIDO2 Authenticator i Secfense IdP. Po połączeniu rozwiązania te oferują kompleksową strukturę bezpieczeństwa, która jest skalowalna, elastyczna i przyjazna dla użytkownika.

Przeglądaj powiązane produkty Secfense

Secfense User Access Security Broker UASB 1

Secfense User Access Security Broker (UASB)

Narzędzie, które ulepsza infrastrukturę bezpieczeństwa poprzez umożliwienie wykorzystania różnych metod MFA bez uzależnienia od dostawcy.

Secfense FIDO2 Authenticator 1

Secfense FIDO2 Authenticator

Oferuje bezpieczne i wygodne dla użytkownika uwierzytelnianie oparte o standard FIDO.

Secfense IdP and Keys 1

Secfense IdP and Passkeys

Usprawnij zarządzanie tożsamością i wykorzystaj najnowsze technologie uwierzytelniania, aby usprawnić proces uwierzytelniania czyniąc go łatwiejszym i bezpieczniejszym.

Mikroautoryzacje Secfense to pewność, że każdy punkt dostępowy w Twojej organizacji jest precyzyjnie kontrolowany i monitorowany, zgodnie z najlepszymi praktykami zero trust oraz praktykami w zakresie wdrażania MFA i bezpieczeństwa danych.

Chroń swoją firmę z Secfense

Referencje

Każdego dnia stajemy przed coraz to nowymi wyzwaniami. Musimy być stale o krok przed atakującymi, przewidywać ich działania. W technologii User Access Security Broker dostrzegliśmy rozwiązanie, które zapewnia nowy poziom bezpieczeństwa zarówno przy pracy z biura, jak i z domu. Współpracę z Secfense postrzegamy jako szansę na dzielenie się naszym doświadczeniem w ramach rozwiązania, którego twórcy są świadomi znaczenia nieszablonowego myślenia.

Krzysztof Słotwiński

Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania

Bank BNP Paribas Polska

W ramach analizy przedwdrożeniowej zweryfikowaliśmy, że użytkownicy korzystają z bardzo różnych platform klienckich: komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, smartfonów i tradycyjnych telefonów komórkowych. Każde z tych urządzeń różni się zaawansowaniem technologicznym i funkcjami, a także poziomem zabezpieczeń. Z uwagi na to, a także ze względu na rekomendację KNF zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dodatkowej ochrony w postaci mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego opartego na FIDO. Dzięki temu użytkownicy naszych aplikacji mogą się do nich bezpiecznie logować, unikając popularnych cyberzagrożeń – phishingu, przejęcia konta oraz kradzieży danych swoich i klientów.

Marcin Bobruk

Prezes Zarządu

Sandis

Cieszymy się, że możemy współpracować z Secfense w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu użytkowników do naszych aplikacji internetowych. Integrując ich brokera bezpieczeństwa dostępu użytkowników, zapewniamy bezproblemową i bezpieczną ochronę naszych aplikacji i systemów, zapewniając naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody.

Charm Abeywardana

IT & Infrastructure

Visium Networks

Przed inwestycją w Secfense mieliśmy okazję porozmawiać z jej dotychczasowymi klientami. Ich reakcje były jednomyślne: to takie proste w użyciu! Szczególne wrażenie zrobił na nas fakt, że wdrożenie Secfense nie wymaga zaangażowania programistów IT. Daje to ogromną przewagę nad konkurencją, a jednocześnie otwiera drzwi potencjalnym klientom, którzy do tej pory bali się zmian związanych z wdrażaniem rozwiązań uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Mateusz Bodio

Dyrektor Zarządzający

RKKVC

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi dziś świat, jest zabezpieczenie naszej tożsamości online – mówi Stanislav Ivanov, partner założyciel w Tera Ventures. – Dlatego tak bardzo zależało nam na tym, aby Secfense znalazł się w naszym portfolio. Firma umożliwia wprowadzenie silnego uwierzytelniania w sposób zautomatyzowany. Do tej pory organizacje musiały selektywnie chronić aplikacje, ponieważ wdrożenie nowej technologii było bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Dzięki Secfense implementacja uwierzytelniania wieloskładnikowego nie stanowi już problemu, a wszystkie organizacje mogą korzystać z najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Stanislav Ivanov

Partner i współzałożyciel

Tera Ventures

Nawet jeśli sieć i infrastruktura są wystarczająco zabezpieczone, socjotechnika i skradzione hasła mogą zostać wykorzystane do przejęcia kontroli przez atakujących. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) to aktualny trend. Secfense rozwiązuje problem trudnej implementacji MFA i umożliwia zbudowanie polityk bezpieczeństwa w organizacji opartej na modelu zero trust i bez stosowania hasła.

Eduard Kučera

Partner

Presto Ventures

Wiadomo, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest jednym z najlepszych sposobów ochrony przed phishingiem, jednak jego implementacja zawsze jest trudna. Secfense jako broker zabezpieczeń pomógł nam rozwiązać problem z wdrożeniem. Udało nam się od razu wprowadzić różne metody 2FA do pracy z naszymi aplikacjami.

Dariusz Pitala

Dyrektor Działu IT, MPEC S.A.