Rozwiązania

Compliance i zgodność z regulacjami

Dostosowanie do zmieniających się przepisów cyberbezpieczeństwa

Wraz z ewolucją krajobrazu cyfrowego zmieniają się także wymagania regulacyjne. User Access Security Broker (UASB) firmy Secfense to proaktywne rozwiązanie zaprojektowane, aby dotrzymać kroku zmieniającym się stale dyrektywom, regulacjom i przepisom krajowym i międzynarodowym. UASB pozwala organizacjom stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom, w szczególności potrzebie odpornego na phishing, silnego i wieloczynnikowego uwierzytelniania (MFA).

Compliance with regulations

Kluczowe cechy

scroll text icon

Przygotowanie do przyszłych przepisów

UASB pomaga organizacjom przygotować się na zgodność z normami, regulacjami i dyrektywami dbając o compliance, czyli zgodność z prawem i przepisami.

schield check icon

Ochrona przed pojawiającymi się zagrożeniami

UASB wzmacnia ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi, takimi jak phishing, zgodnie z oczekiwanymi wymogami przyszłych przepisów.

anAdaptiveApproachToMfaIcon

Adaptacyjna implementacja MFA

Rozwiązanie umożliwia wdrożenie zaawansowanego uwierzytelniania wieloskładnikowego, kluczowego dla przyszłych i zmieniających się krajobrazów regulacyjnych.

Korzyści

greenDotsDesktopIcon
dots line 1
file text icon

Gotowość na zmieniające się regulacje i przepisy

UASB firmy Secfense gwarantuje, że firmy w sprawny sposób wprowadzić będą mogły nawet najbardziej restrykcyjne przepisy i regulacje związane z bezpiecznym dostępem online. Zapewnia to łatwa skalowalność i bezinwazyjność rozwiązania Secfense, które sprawia że zmiany w politykach bezpieczeństewa firmy mogą być implementowane bez ingerencji w kod chronionych aplikacji.

line chart icon

Długoterminowe inwestycje w bezpieczeństwo

Wdrożenie UASB to strategiczne posunięcie, które przygotowuje firmy nie tylko na obecne, ale także przyszłe wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa i zgodności.

scalling icon

Skalowalne rozwiązania w zakresie zgodności

UASB zaprojektowano tak, aby dostosowywać się do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstw, zapewniając ciągłą zgodność w dynamicznym środowisku regulacyjnym.

Przypadki użycia

Healthcare and Financial Services Image

Opieka zdrowotna i usługi finansowe

Dostosowanie się do przewidywanych przepisów i wymagań w wrażliwych sektorach, takich jak opieka zdrowotna i finanse.

Corporate governance across industries Image

Ład korporacyjny w różnych branżach

Przygotowanie na przyszłość, w której regulacje będące następcami reglacji takich jak RODO, DORA i NIS 2 staną się standardem w różnych sektorach.

Synergia produktów Secfense

UASB współpracuje z innymi rozwiązaniami Secfense, takimi jak mikroautoryzacje, Full Site Protection czy aplikacja FIDO2 Authenticator, aby zapewnić wszechstronne i kompleksowe podejście do zgodności i bezpieczeństwa.

Przeglądaj powiązane produkty Secfense

Secfense Microauthorizations

Secfense Microauthorizations

Zwiększają kontrolę dostępu użytkowników, co jest kluczowym aspektem zgodności z przepisami, zwłaszcza w przypadku przyszłych rygorystycznych standardów.

Secfense FIDO2 Authenticator 1

Secfense FIDO2 Authenticator

Oferuje uwierzytelnianie odporne na phishing oparte o standard uwierzytelniania FIDO, spełniając najbardziej restrykcyjne wymagania przepisów związanych z bezpieczeństwem uwierzytelniania w internecie.

Dzięki User Access Security Broker firmy Secfense organizacje mogą śmiało przygotować się na obecne i przyszłe krajobrazy regulacyjne, zapewniając, że ich środki cyberbezpieczeństwa będą solidne, elastyczne i przyszłościowe.

Chroń swoją firmę z Secfense