Rozwiązana
Uwierzytelnianie Biometryczne

Uwierzytelnianie Biometryczne jest sposobem weryfikowania tożsamości ludzi na podstawie ich cech fizycznych i zachowania. Zastosowanie tej metody w celu ochrony dostępu do aplikacji nazywamy uwierzytelnianiem biometrycznym.

fingerprint

Co to jest uwierzytelnianie biometryczne?

Tradycyjne uwierzytelnianie biometryczne wykorzystuje niepowtarzalne biologiczne lub fizjologiczne cechy danej osoby, aby zweryfikować jej prośbę o przyznanie dostępu.

Rozwiązania służące ochronie logowania wykorzystujące tę metodę w pierwszej kolejności zbierają i magazynują dane biometryczne użytkownika, a następnie porównują je do biometrycznych składników uwierzytelniania, na przykład odcisku palca, przesyłanych przez użytkownika przy próbie zalogowania. Wyższość tego podejścia nad metodami tekstowymi (hasłami) jest bardzo wyraźna. Czynników biometrycznych nie można zgubić ani zapomnieć, jak to często bywa w przypadku haseł. Co więcej, są odporne na popularne techniki łamania i zgadywania haseł. Dużą zaletą biometrii jest praktycznie bezproblemowy proces logowania. Użytkownik nie musi niczego wpisywać, klikać ani podłączać. Wystarczy, że dotknie czytnika linii papilarnych lub spojrzy w kamerę, a urządzenie od razu przeprowadzi uwierzytelnianie. Logowanie jest natychmiastowe, dzięki czemu pomoc techniczna nie będzie musiała tracić czasu na resetowanie haseł.

Coś, co kiedyś mogliśmy zobaczyć tylko w filmach science fiction, teraz stało się standardem, z którego wszyscy korzystamy na co dzień. Odblokowujemy telefony, dotykając ekranu lub czytnika linii papilarnych. Odblokowujemy urządzenia, po prostu patrząc na nie i uwierzytelniając przez kamerę. Ten standard został przyjęty przez większość firm tworzących smartfony i można go znaleźć w większości systemów operacyjnych. Teraz krok po kroku pojawia się również w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw.

passwordless illlustration
fido

Co to jest uwierzytelnianie FIDO2?

Urządzenia mobilne i laptopy mogą być z łatwością używane jako lokalne biometryczne uwierzytelniacze dzięki bardzo ważnemu standardowi uwierzytelniania internetowego WebAuthn, znanemu też jako FIDO2, który został stworzony przez World Wide Web Organization. Dzięki temu standardowi przedsiębiorstwa mogą wykorzystać firmowe telefony i laptopy w roli urządzeń uwierzytelniających. Może to w wielkim stopniu usprawnić przepływ pracy i funkcjonowanie procesów biznesowych oraz zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa zarówno pracownikom pracującym w biurze, jak i w domu.

eye

Co to jest biometria behawioralna?

Biometria jest zwykle kojarzona z czytnikami linii papilarnych, skanerami oczu czy technologią rozpoznawania twarzy lub głosu. Chociaż nie są to błędne skojarzenia, to warto przyjrzeć się bliżej mniej oczywistej biometrii behawioralnej.

Różnica między biometrią tradycyjną a behawioralną polega na tym, że ta druga jest używana do nieprzerwanego uwierzytelniania. Nieustannie śledzi zachowanie użytkowników w aplikacji i rozpoznaje podejrzane wzorce. Jej celem jest sprawdzenie, czy użytkownicy, którzy pomyślnie przeszli proces logowania, działają i zachowują się zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami. Użytkownicy, którzy zachowują się inaczej niż zwykle, mogą mieć ograniczony dostęp do dalszych danych lub mogą zostać wylogowani do czasu zweryfikowania ich tożsamości.

Jak można wykorzystać biometrię w uwierzytelnianiu wieloskładnikowym?

Uwierzytelnianie biometryczne jest często używane jako główny element nowoczesnego uwierzytelniania wieloskładnikowego. Im więcej warstw bezpieczeństwa stoi między użytkownikami a aplikacjami, tym większe trudności napotykają hakerzy, próbując włamać się do sieci organizacji.

Chociaż uwierzytelnianie biometryczne jest znacznie bezpieczniejsze niż hasła, poleganie wyłącznie na nim może stwarzać zagrożenie. Dlatego warto rozważyć dodanie uwierzytelniania biometrycznego razem z innymi składnikami.

Uwierzytelnianie biometryczne i bezpieczeństwo przedsiębiorstwa

Uwierzytelnianie biometryczne to kolejna metoda ochrony procesu logowania, która jest lepsza niż hasła. Przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po biometrię, dodając ją obok hasła jako drugi składnik uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Dlaczego uwierzytelnianie biometryczne jest dodawane do procesu logowania? Ponieważ hasła są bardzo zawodnym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa baz danych organizacji. Pracownicy często używają słabych i łatwych do odgadnięcia haseł, takich jak „12345”, słowo „hasło” lub imiona dzieci, małżonków bądź zwierząt.

Uwierzytelnianie biometryczne zamiast słowa lub frazy wykorzystuje czynniki fizjologiczne, takie jak odcisk palca, tęczówka, głos lub twarz, aby wzmocnić uwierzytelnianie i zabezpieczyć dostęp. Tych czynników nie można odgadnąć. Biometria jest często postrzegana jako pierwszy krok w kierunku uwierzytelniania typu passwordless i odpowiada za jeden ze składników w procesie.

Jaki jest najpopularniejszy typ urządzenia biometrycznego w przedsiębiorstwie?

Korzystanie z uwierzytelnienia biometrycznego w firmie często obejmuje użycie urządzeń uwierzytelniających. Tego rodzaju twarde tokeny to między innymi klucze bezpieczeństwa oparte na FIDO2 lub smartfony i laptopy, które obsługują standard FIDO2. Smartfony i laptopy przystosowane dzięki FIDO2 do pełnienia roli lokalnych uwierzytelniaczy służą pracownikom do logowania za pomocą uwierzytelniania biometrycznego. Pracownicy mogą też wykorzystać klucze bezpieczeństwa FIDO2, czyli małe tokeny bezpieczeństwa z czytnikami linii papilarnych.

Uwierzytelnianie biometryczne i bezpieczeństwo pracy zdalnej

Rozwiązania korzystające z uwierzytelniania biometrycznego mogą znacznie poprawić bezpieczeństwo pracy zdalnej. Standard FIDO2 umożliwia organizacjom wykorzystanie sprzętu do pracy w roli biometrycznych urządzeń uwierzytelniających. Każdy smartfon lub laptop ma obecnie wbudowany aparat lub czytnik linii papilarnych, dzięki czemu można ich używać jako urządzeń uwierzytelniających i weryfikować nimi tożsamość użytkowników chcących uzyskać dostęp. Rozwiązania korzystające z uwierzytelniania biometrycznego często integruje się z narzędziami do zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM) i platformami IAM, aby zapewnić możliwie najbardziej kompleksowe zasady uwierzytelniania.

Jak wdrożyć uwierzytelnianie biometryczne w oprogramowaniu firmowym?

Uwierzytelnianie biometryczne, tak jak każdy inny standard uwierzytelniania, można łatwo wdrożyć w dowolnej aplikacji korporacyjnej przy użyciu User Access Security Broker. Wdrożenie jest skalowalne, co oznacza, że ​​silne uwierzytelnianie można rozciągnąć na każdą aplikację w ten sam sposób, bez konieczności programowania. Uwierzytelnianie biometryczne może również służyć do mikroautoryzacji, które stanowią kolejną warstwę bezpieczeństwa chroniącą użytkownika w aplikacji. Mikroautoryzacje to sposób na upewnienie się, że z danej sesji logowania nadal korzysta uprawniona osoba.

Wdrażanie dowolnej metody silnego uwierzytelniania przy użyciu User Access Security Broker

Umów się z nami na rozmowę i dowiedz się:

Zarezerwuj Rozmowę