Rozwiązania
Aplikacja

Workday

Jak Secfense Zabezpiecza Workday

Workday jest zaawansowaną platformą chmurową zapewniającą rozwiązania HR i finansowe, która umożliwia organizacjom efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i finansami. Aby zwiększyć bezpieczeństwo dostępu do tej platformy, Secfense łączy swoje technologie Identity Provider (iDp) oraz User Access Security Broker (UASB), oferując zaawansowane metody uwierzytelniania i zabezpieczeń.

workday

Zintegrowane Zabezpieczenia od Secfense dla Workday

elastic

Elastyczność w Zarządzaniu Tożsamościami

Dzięki iDp, Secfense umożliwia integrację z różnymi źródłami tożsamości, takimi jak Azure AD, Okta, ułatwiając zarządzanie tożsamościami użytkowników i kontraktorów przy wykorzystaniu istniejących kont.

defend 2

Full Site Protection (FSP)

UASB zapewnia ochronę publicznie dostępnych interfejsów Workday, ukrywając je przed nieautoryzowanymi użytkownikami i botami, co zmniejsza ryzyko nieautoryzowanego dostępu i ataków.

people

Ujednolicenie Dostępu i Uwierzytelniania

Secfense ułatwia zarządzanie dostępem do Workday, zwiększając bezpieczeństwo dzięki jednolitemu systemowi uwierzytelniania MFA opartego o FIDO, które jest zgodne z wszystkimi aplikacjami i usługami dostępnymi na platformie.

noPassword

Bezhasłowe Uwierzytelnianie z FIDO Passkeys

Implementacja uwierzytelniania bezhasłowego zwiększa bezpieczeństwo dostępu do Workday, eliminując ryzyko związane z użyciem tradycyjnych haseł i oferując użytkownikom wygodniejszy sposób logowania.

microauthorizations

Microauthorizations

Secfense wprowadza dodatkową warstwę kontroli dostępu poprzez microauthorizations, wymagając od użytkowników ponownego uwierzytelnienia w kluczowych punktach dostępu do wrażliwych funkcji lub danych na platformie Workday.

Frame 73

Pełna Kontrola nad Tożsamościami 
i Dostępem

Organizacje mogą dostosować proces uwierzytelniania do swoich potrzeb, wybierając między różnymi źródłami tożsamości dla różnych usług i aplikacji dostępnych w Workday, zapewniając tym samym elastyczność i kontrolę nad procesem uwierzytelniania.

Podsumowanie

defend 1

Integracja rozwiązań Secfense z Workday oferuje kompleksowe zabezpieczenia dla tej platformy chmurowej, zwiększając ochronę danych i procesów HR oraz finansowych.

key

Zaawansowane metody uwierzytelniania, takie jak bezhasłowe logowanie oraz dodatkowe mechanizmy zabezpieczające, takie jak Full Site Protection 
i microauthorizations, wzmacniają bezpieczeństwo dostępu do Workday.  

Wprowadzenie tych zabezpieczeń umożliwia organizacjom zapewnienie bezpiecznego 
i wydajnego dostępu do kluczowych zasobów i usług, co jest niezbędne dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi w środowisku cyfrowym.

Protect your business with Secfense