Wyeliminuj Phishing.
Włącz silne uwierzytelnienie na dowolnej aplikacji

Chroń swoją firmę, pracowników i klientów dzięki prostszemu i silniejszemu uwierzytelnianiu. Wdrażaj 2FA w ciągu minut, a nie tygodni.

Redefiniujemy adopcję 2FA w organizacjach.

Niezależność


2FA i inne polityki uwierzytelniania dodane jako element infrastruktury, a nie sztywno wpisane w kod aplikacji.

Elastyczność


Wszystkie metody 2FA dostępne na rynku możliwe do wykorzystania na dowolnej aplikacji.

Skalowalność


Ochrona całej organizacji obejmująca zarówno oprogramowanie lokalne jak i chmurę publiczną i prywatną.

Jak działa podejście Secfense?

Rozwiązanie Secfense jest wdrażane pomiędzy użytkownikiem, a aplikacją. Rozwiązanie w pierwszym kroku uczy się wzorców ruchu związanych z uwierzytelnianiem. W drugim kroku może wymusić logowanie dwuskładnikowe lub inne działania bez ingerencji w istniejący kod aplikacji lub bazę danych.

Inspekcja ruchu i uczenie się


Ruchu przepływa przez
Secfense reverse-proxy.

Rozpoznawanie wzorców


Jeśli spełnione są określone kryteria,
ruch zostaje przekierowany do wewnętrznego
procesora.

Aktywacja modułów bezpieczeństwa


Wybrana metoda 2FA
jest aktywowana.

Korzyści

Wybierz metodę 2FA,
która najlepiej pasuje do Twojej firmy

Wszystkie popularne metody 2FA zawsze dostępne na platformie Secfense

Uniezależnij się
od cyklu życia aplikacji

Zmiany aplikacji nie wpływają na działanie Secfense i na silne uwierzytelnienie

Omiń zapisane na sztywno
polityki sesji

Przejmij kontrolę nad regułami wygasania sesji we wszystkich aplikacjach

Zapewnij bezpieczeństwo pracy także w niezaufanych sieciach

Nie polegaj na VPN, bazuj na zaufaniu do użytkownika i ich urządzeń.

Chroń całą
organizację

Po wdrożeniu, rozwiązanie Secfense obejmuje całą infrastrukturę (on-premise + chmura).

Przetestuj, zanim
zdecydujesz

Testy rozwiązania Secfense są niezależne i
nie ingerują w działanie twojej infrastruktury.

Pomyśl o wirtualizacji
dla bezpieczeństwa dostępu użytkowników

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe przed wprowadzeniem rozwiązania Secfense

Tylko wybrane aplikacje i użytkownicy
chronieni przez 2FA. Podejście rozdrobnione
i trudne w zarządzaniu.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe z wprowadzonym rozwiązaniem Secfense

Dowolna metoda 2FA dostępna dla wszystkich aplikacji i użytkowników.
Możliwość rozbudowy silnego uwierzytelnienia do dowolnej liczby aplikacji
w ciągu minut.

Zachęcamy do przeprowadzenia testów.

Testowe wdrożenie Secfense w żaden sposób
nie wpływa na infrastrukturę.

Zaplanuj Demo
Minimum wysiłku

Bez angażowania działu IT

Maksymalna elastyczność

Wdrożenie i przywrócenie do stanu poprzedniego w ciągu kilku minut

Chroń swoją firmę z rozwiązaniem Secfense

Rozwiązanie Secfense można wdrożyć w dowolnym miejscu

Nie ma znaczenia, czy aplikacje znajdują się w kontenerach,
chmurach publicznych czy prywatnych centrach danych. Secfense obsługuje dowolną konfigurację.