Bank BNP Paribas rozpoczął współpracę z pochodzącą z Krakowa firmą Secfense – polskim start-upem z obszaru cyberbezpieczeństwa.

bank-bnp-paribas-rozpoczal-wspolprace-z-secfense

Współpraca między Bankiem BNP Paribas oraz firmą Secfense obejmuje przede wszystkim rozwój nowoczesnego rozwiązania klasy MFA. Szczególnie w dobie pandemii, wieloskładnikowe uwierzytelnianie (znane także jako silne uwierzytelnianie lub dwuskładnikowe uwierzytelnianie) stało się jednym z najlepszych sposobów na ograniczenia ryzyka związanego z phishingiem i kradzieżą danych uwierzytelniających. Silne uwierzytelnianie umożliwia zachowanie równie wysokiego poziomu bezpieczeństwa niezależnie czy użytkownicy łączą się z biura, czy z domu.

Krzysztof Słotwiński, Bank BNP Paribas o współpracy z Secfense
Krzysztof Słotwiński, Bank BNP Paribas o współpracy z Secfense

Według najnowszych badań Gartnera, w 2021 roku firmy, które szybko wprowadzają pracę zdalną bez wykorzystania MFA, doświadczą pięciokrotnie więcej incydentów przejęcia konta niż te, które korzystają z MFA. (cyt. Enhance Remote Access Security with Multifactor Authentication and Access Management, Gartner Maj 2020).

Niestety do tej pory, adopcja MFA na dużą skalę w organizacji była utrudniona w związku koniecznością zmiany w kodzie istniejących aplikacji. Przygotowana przez Secfense nowa technologia User Access Security Broker rozwiązuje ten problem. Charakteryzuje się dużą skalowalnością – tj. umożliwia wprowadzenie MFA na dowolnej ilości aplikacji, czy elastycznością – czyli możliwością skorzystania z wybranej metody uwierzytelnienia, pasującej do sposobu korzystania z aplikacji.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa Banku BNP Paribas docenili należącą do Secfense technologię User Access Security Broker. W ramach nawiązanej współpracy zespół ds. cyberbezpieczeństwa Banku będzie uczestniczyć w pracach nad doskonaleniem ww. rozwiązania.

– Każdego dnia stajemy przed coraz to nowymi wyzwaniami. Musimy być stale o krok przed atakującymi, przewidywać ich działania. W technologii User Access Security Broker dostrzegliśmy rozwiązanie, które zapewnia nowy poziom bezpieczeństwa zarówno przy pracy z biura, jak i z domu. Współpracę z Secfense postrzegamy jako szansę na dzielenie się naszym doświadczeniem w ramach rozwiązania, którego twórcy są świadomi znaczenia nieszablonowego myślenia.

mówi Krzysztof Słotwiński, dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania w Banku BNP Paribas.

– Cieszymy się z możliwości wykorzystania doświadczeń zespołu cyberbezpieczeństwa Banku BNP Paribas – to wartościowy wgląd w rzeczywiste sytuacje-problemy, z którymi technologia User Access Security Broker będzie musiała się zmierzyć. Wkładamy dużo pracy, aby wspólnie zapewnić jeszcze wyższą jakość produktu i dostarczyć klientom najlepsze rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

mówi Tomasz Kowalski, CEO Secfense.

Czytaj więcej