Jakie sankcje grożą za niezastosowanie się do DORA i NIS 2?

Jakie sankcje grożą za niezastosowanie się do DORA i NIS 2

Sankcje za DORA i NIS2

Z początkiem 2023 roku w życie weszły nowe regulacje w zakresie cyberbezpieczeństwa i odporności cyfrowej, których celem jest zwiększenie ochrony krytycznej infrastruktury cyfrowej w sektorze finansowym oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Dwa kluczowe dokumenty stanowiące fundament tych zmian to DORA (rozporządzenie dotyczące operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego) oraz NIS 2 (dyrektywa dotycząca środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa).

Dla wielu organizacji, w tym również przedsiębiorstw z sektora finansowego, te przepisy wprowadzają nowe wymagania, które mogą być trudne do spełnienia. A co ważniejsze, niewywiązanie się z nich może prowadzić do poważnych sankcji.

Sankcje wynikające z niewywiązania się z wymagań DORA

DORA koncentruje się głównie na sektorze finansowym, wymagając od podmiotów z tego sektora stosowania się do określonych standardów odporności cyfrowej. Sankcje za naruszenie tych przepisów mogą być surowe, w tym kary finansowe w wysokości procentowej od całkowitego rocznego przychodu przedsiębiorstwa. Ponadto, organy nadzorcze mogą nakazać przeprowadzenie audytu, czy też w skrajnych przypadkach zawiesić działalność przedsiębiorstwa.

sankcje za nieprzestrzeganie DORA
sankcje za nieprzestrzeganie DORA

Konsekwencje nieprzestrzegania dyrektywy NIS 2

NIS 2 jest bardziej ogólna niż DORA i dotyczy szerokiego spektrum organizacji. Naruszenie tej dyrektywy może prowadzić do kar finansowych, które w przypadku poważnych naruszeń mogą sięgać milionów euro. Możliwe jest również nałożenie innych sankcji, takich jak zakaz prowadzenia działalności czy nakazanie przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa.

sankcje za nieprzestrzeganie NIS2
sankcje za nieprzestrzeganie NIS2

Rola silnego uwierzytelniania w kontekście DORA i NIS 2

Uwierzytelnianie to kluczowy element w zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego. Firma Secfense pomaga organizacjom w wprowadzeniu silnych metod uwierzytelniania, nie wymagając przy tym ingerencji w kod chronionych aplikacji. W kontekście DORA i NIS 2, adekwatne uwierzytelnianie może być jednym z kluczowych kroków w kierunku zapewnienia zgodności z nowymi regulacjami.

Podsumowanie

Niezastosowanie się do wymagań DORA i NIS 2 może mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorstw. Dlatego też warto zwrócić uwagę na odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak silne uwierzytelnianie, które mogą pomóc w spełnieniu tych wymagań. Secfense oferuje rozwiązania, które mogą wspomóc organizacje w tym procesie, minimalizując ryzyko i pomagając w spełnieniu wymogów nowych regulacji.

Poradnik DORA i NIS2

Niebawem udostępnimy szczegółowy poradnik dotyczący przepisów DORA i NIS 2 na stronach Secfense. W materiałach zyskasz wiedzę na tematy takie jak:

  • Które podmioty podlegają DORA i NIS2?
  • Kto jest odpowiedzialny za implementację DORA i NIS2?
  • Jakie ryzyko wiąże się z nieprzestrzeganiem tych regulacji?
  • Czym jest „size-cap rule” w NIS2 i czy dotyczy twojej organizacji?

W Secfense koncentrujemy się na umożliwieniu klientom szybkiego przejścia od haseł do solidnego uwierzytelniania odpornego na ataki typu phishing, bazującego na technologii FIDO, czyli passwordless MFA. W związku z tym, w poradniku znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące uwierzytelniania, takie jak:

  • Czy DORA i NIS2 nakładają obowiązek silnego uwierzytelniania?
  • Czy każda aplikacja podlega DORA i NIS2?
  • Czy DORA zezwala tylko na uwierzytelnianie oparte na kryptografii asymetrycznej?
  • Czy każdy dostawca IT jest „dostawcą IT trzeciej strony” według DORA i czy są zobowiązani do stosowania silnego uwierzytelniania?

Aby uzyskać dostęp do naszego poradnika, zalecamy subskrypcję naszego biuletynu, gdzie będziemy informować o nowościach, a także śledzenie nas na Linkedin, Facebook i Twitter.

Antoni takes care of all the marketing content that comes from Secfense. Czytaj więcej

Referencje

Każdego dnia stajemy przed coraz to nowymi wyzwaniami. Musimy być stale o krok przed atakującymi, przewidywać ich działania. W technologii User Access Security Broker dostrzegliśmy rozwiązanie, które zapewnia nowy poziom bezpieczeństwa zarówno przy pracy z biura, jak i z domu. Współpracę z Secfense postrzegamy jako szansę na dzielenie się naszym doświadczeniem w ramach rozwiązania, którego twórcy są świadomi znaczenia nieszablonowego myślenia.

Krzysztof Słotwiński

Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania

Bank BNP Paribas Polska

W ramach analizy przedwdrożeniowej zweryfikowaliśmy, że użytkownicy korzystają z bardzo różnych platform klienckich: komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, smartfonów i tradycyjnych telefonów komórkowych. Każde z tych urządzeń różni się zaawansowaniem technologicznym i funkcjami, a także poziomem zabezpieczeń. Z uwagi na to, a także ze względu na rekomendację KNF zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dodatkowej ochrony w postaci mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego opartego na FIDO. Dzięki temu użytkownicy naszych aplikacji mogą się do nich bezpiecznie logować, unikając popularnych cyberzagrożeń – phishingu, przejęcia konta oraz kradzieży danych swoich i klientów.

Marcin Bobruk

Prezes Zarządu

Sandis

Cieszymy się, że możemy współpracować z Secfense w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu użytkowników do naszych aplikacji internetowych. Integrując ich brokera bezpieczeństwa dostępu użytkowników, zapewniamy bezproblemową i bezpieczną ochronę naszych aplikacji i systemów, zapewniając naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody.

Charm Abeywardana

IT & Infrastructure

Visium Networks

Przed inwestycją w Secfense mieliśmy okazję porozmawiać z jej dotychczasowymi klientami. Ich reakcje były jednomyślne: to takie proste w użyciu! Szczególne wrażenie zrobił na nas fakt, że wdrożenie Secfense nie wymaga zaangażowania programistów IT. Daje to ogromną przewagę nad konkurencją, a jednocześnie otwiera drzwi potencjalnym klientom, którzy do tej pory bali się zmian związanych z wdrażaniem rozwiązań uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Mateusz Bodio

Dyrektor Zarządzający

RKKVC

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi dziś świat, jest zabezpieczenie naszej tożsamości online – mówi Stanislav Ivanov, partner założyciel w Tera Ventures. – Dlatego tak bardzo zależało nam na tym, aby Secfense znalazł się w naszym portfolio. Firma umożliwia wprowadzenie silnego uwierzytelniania w sposób zautomatyzowany. Do tej pory organizacje musiały selektywnie chronić aplikacje, ponieważ wdrożenie nowej technologii było bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Dzięki Secfense implementacja uwierzytelniania wieloskładnikowego nie stanowi już problemu, a wszystkie organizacje mogą korzystać z najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Stanislav Ivanov

Partner i współzałożyciel

Tera Ventures

Nawet jeśli sieć i infrastruktura są wystarczająco zabezpieczone, socjotechnika i skradzione hasła mogą zostać wykorzystane do przejęcia kontroli przez atakujących. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) to aktualny trend. Secfense rozwiązuje problem trudnej implementacji MFA i umożliwia zbudowanie polityk bezpieczeństwa w organizacji opartej na modelu zero trust i bez stosowania hasła.

Eduard Kučera

Partner

Presto Ventures

Wiadomo, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest jednym z najlepszych sposobów ochrony przed phishingiem, jednak jego implementacja zawsze jest trudna. Secfense jako broker zabezpieczeń pomógł nam rozwiązać problem z wdrożeniem. Udało nam się od razu wprowadzić różne metody 2FA do pracy z naszymi aplikacjami.

Dariusz Pitala

Dyrektor Działu IT, MPEC S.A.