Sandis wdraża Secfense aby zabezpieczyć 27 aplikacji i 5,000 użytkowników

Wdrożenie User Access Security Broker w grupie Sandis i grupie WAGAS

Sandis Case Study

Sandis wybrał i wdrożył w Grupie WAGAS rozwiązanie Secfense, by szybko zabezpieczyć 27 różnych aplikacji i ponad 5000 użytkowników oraz zrealizować rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego i wprowadzić w życie wymagania rozporządzenia DORA.

Sandis to integrator i dostawca oprogramowania dla branży ubezpieczeniowej. Oferuje oprogramowanie do dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, a także świadczy usługi w zakresie zarządzania infrastrukturą i rozwojem aplikacji. Z aplikacji Sandis codziennie korzystają tysiące sprzedawców produktów ubezpieczeniowych, a oferowane rozwiązania wspierają obsługę wielu kontaktów o zasięgu ogólnopolskim.

Wdrożenie User Access Security Broker w grupie WAGAS 04

Jednym z filarów strategii firmy jest zapewnienie odbiorcom wysokiego standardu bezpieczeństwa danych, które przetwarzają. To dlatego Sandis poświęca wiele uwagi nowym wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa, w szczególności tym nakładanym na całą branżę.

Rekomendacje KNF i rozporządzenie DORA a silne uwierzytelnianie

19 października 2022 roku opublikowane zostało stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie działań zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Urząd Komisji zaznacza w nim, że „w obliczu zintensyfikowanych działań cyberprzestępców, brak stosowania silnego, wieloskładnikowego uwierzytelnienia klientów jest nieakceptowalnym ryzykiem”.

Dodatkowo 16 stycznia 2022 roku w życie weszło rozporządzenie DORA (Digital Operational Resilience Act), stanowiące część strategii cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej. Firmy i instytucje mają czas do 17 stycznia 2025 roku na dostosowanie się do nowych przepisów. A przepisy te, obejmujące także zewnętrznych dostawców usług ICT dla podmiotów działających w branży finansowej, wymagają wdrożenia polityk i protokołów dotyczących silnych mechanizmów uwierzytelniania w ramach zarządzania ryzykiem ICT.

Sytuacja Sandis przed wdrożeniem

W związku z tymi wymaganiami Sandis w ramach współpracy z grupą WAGAS stanął przed wyzwaniem zabezpieczenia zarówno oferowanych przez siebie aplikacji, jak i aplikacji zewnętrznych dostawców. Sandis zdecydował się na wprowadzenie dodatkowej ochrony w postaci mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego opartego na FIDO, by użytkownicy aplikacji mogli się do nich bezpiecznie logować, unikając popularnych cyberzagrożeń – phishingu, przejęcia konta oraz kradzieży danych swoich i klientów.

Projekt utrudniała mnogość systemów, różnorodność technologii i wiek niektórych aplikacji. W ramach analizy przedwdrożeniowej firma zweryfikowała, że użytkownicy korzystają z bardzo różnych platform klienckich: komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, smartfonów i tradycyjnych telefonów komórkowych. Każde z tych urządzeń różni się zaawansowaniem technologicznym i funkcjami, a także poziomem zabezpieczeń.

Rozwiązania udostępniane tysiącom użytkowników w Grupie WAGAS hostowane są w trzech centrach danych. A korzysta z nich wiele tysięcy użytkowników:

 • 3 centra danych
 • ponad 27 aplikacji
 • DA 1 – 14 aplikacji
 • DA 2 – 4 aplikacje
 • DA 3  – 9 aplikacji

Główne wyzwania:

 • różnorodne technologie
 • wielu dostawców
 • aplikacje na różnym etapie cyklu rozwoju, aktualnie rozwijane i utrzymywane, wygaszane i te “na emeryturze”
 • dostarczenie rozwiązania MFA, które zapewniałoby standaryzowany 'look and feel”.

Wybór rozwiązania

Sandis wziął pod uwagę dwa różne scenariusze działania – wdrożenie mechanizmów MFA w ramach poszczególnych aplikacji oraz wykorzystanie scentralizowanego, zunifikowanego rozwiązania, jakim jest Secfense.

Secfense dostarcza rozwiązanie User Access Security Broker, które pozwala szybko objąć silnym uwierzytelnianiem dowolny system i aplikację, bez ingerencji w ich kod.

Sandis dokonał wyboru, analizując TOC – Total Cost of Ownership, czyli pełny obraz kosztów „od zakupu do wycofania”. Do kluczowych analizowanych elementów należą:

 • CAPEX – nakłady
 • OPEX – utrzymanie, rozwój
 • koszty ukryte: przestoje, utrata produktywności, pomoc koleżeńska

Firma wzięła pod uwagę między innymi:

 • development inicjalny
 • development w cyklu życia
 • utrzymanie
 • administrację
 • koszty braku spójności
 • szkolenia
 • obsługę call center
 • obsługę helpdesk

Porównanie kosztów obu scenariuszy (scenariusz A – wdrożenie organiczne oraz scenariusz B – wdrożenie User Access Security Broker) nie pozostawiło żadnych wątpliwości co do większej opłacalności skorzystania z rozwiązania Secfense. Wdrożenie zabezpieczeń MFA na poziomie każdej aplikacji z osobna byłoby zbyt kosztowne, długotrwałe i trudne w utrzymaniu.

C8Vxs2VfkEvqzBnriM8zCL1oyNK0j7ySut5Xs3xTOhYfG2FEGWg2iOivId0tnkdcm3 UKvZ8aFgWdSpviuDZPkiOQgQdwtzbr1UtMPQBIyhH 4AUwhZGbWgRjS7x oXBlGU2BBqj2 jseFLGDGt9b5Y

Inne istotne cechy rozwiązania Secfense

Sandis zwrócił uwagę także na inne cechy User Access Security Broker:

 • pozwala wdrożyć mechanizmy silnego uwierzytelniania na wielu aplikacjach w kilka tygodni
 • nie wymaga ingerencji w kod
 • umożliwia zastosowanie dowolnego drugiego składnika uwierzytelniania

Sandis obok FIDO, dedykowanej aplikacji mobilnej oraz haseł jednorazowych generowanych przez aplikacje typu Authenticator pozostawił także możliwość uwierzytelniania za pomocą dostępnych na wszystkich urządzeniach klienckich kodów wysyłanych przez SMS-y czy e-maile.

Przebieg wdrożenia

Sandis już w pierwszym etapie wdrożenia zabezpieczył 11 oferowanych przez siebie aplikacji, aby docelowo udostępnić zabezpieczenia dla 27 aplikacji hostowanych w trzech różnych centrach danych.

Szybkość i łatwość wdrożenia User Access Security Broker sprawiła, że Sandis pominął etap Proof of Concept. Zespół firmy uznał, że prosta implementacja i sposób licencjonowania bazujący na subskrypcji zawierającej m.in. wsparcie pozwalają od razu przejść do etapu wdrożenia i działania produkcyjnego.

Efekt wdrożenia User Access Security Broker

Sandis bardzo szybko zapewnił nowoczesną ochronę ponad 5000 użytkowników. I jest dziś w pełni przygotowany do tego, by zabezpieczać kolejne aplikacje i zapewniać zgodność z regulacjami Unii Europejskiej oraz rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego.

Wdrozenie User Access Security Broker w grupie WAGAS 02

Antoni takes care of all the marketing content that comes from Secfense. Czytaj więcej

Referencje

Każdego dnia stajemy przed coraz to nowymi wyzwaniami. Musimy być stale o krok przed atakującymi, przewidywać ich działania. W technologii User Access Security Broker dostrzegliśmy rozwiązanie, które zapewnia nowy poziom bezpieczeństwa zarówno przy pracy z biura, jak i z domu. Współpracę z Secfense postrzegamy jako szansę na dzielenie się naszym doświadczeniem w ramach rozwiązania, którego twórcy są świadomi znaczenia nieszablonowego myślenia.

Krzysztof Słotwiński

Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania

Bank BNP Paribas Polska

W ramach analizy przedwdrożeniowej zweryfikowaliśmy, że użytkownicy korzystają z bardzo różnych platform klienckich: komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, smartfonów i tradycyjnych telefonów komórkowych. Każde z tych urządzeń różni się zaawansowaniem technologicznym i funkcjami, a także poziomem zabezpieczeń. Z uwagi na to, a także ze względu na rekomendację KNF zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dodatkowej ochrony w postaci mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego opartego na FIDO. Dzięki temu użytkownicy naszych aplikacji mogą się do nich bezpiecznie logować, unikając popularnych cyberzagrożeń – phishingu, przejęcia konta oraz kradzieży danych swoich i klientów.

Marcin Bobruk

Prezes Zarządu

Sandis

Cieszymy się, że możemy współpracować z Secfense w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu użytkowników do naszych aplikacji internetowych. Integrując ich brokera bezpieczeństwa dostępu użytkowników, zapewniamy bezproblemową i bezpieczną ochronę naszych aplikacji i systemów, zapewniając naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody.

Charm Abeywardana

IT & Infrastructure

Visium Networks

Przed inwestycją w Secfense mieliśmy okazję porozmawiać z jej dotychczasowymi klientami. Ich reakcje były jednomyślne: to takie proste w użyciu! Szczególne wrażenie zrobił na nas fakt, że wdrożenie Secfense nie wymaga zaangażowania programistów IT. Daje to ogromną przewagę nad konkurencją, a jednocześnie otwiera drzwi potencjalnym klientom, którzy do tej pory bali się zmian związanych z wdrażaniem rozwiązań uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Mateusz Bodio

Dyrektor Zarządzający

RKKVC

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi dziś świat, jest zabezpieczenie naszej tożsamości online – mówi Stanislav Ivanov, partner założyciel w Tera Ventures. – Dlatego tak bardzo zależało nam na tym, aby Secfense znalazł się w naszym portfolio. Firma umożliwia wprowadzenie silnego uwierzytelniania w sposób zautomatyzowany. Do tej pory organizacje musiały selektywnie chronić aplikacje, ponieważ wdrożenie nowej technologii było bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Dzięki Secfense implementacja uwierzytelniania wieloskładnikowego nie stanowi już problemu, a wszystkie organizacje mogą korzystać z najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Stanislav Ivanov

Partner i współzałożyciel

Tera Ventures

Nawet jeśli sieć i infrastruktura są wystarczająco zabezpieczone, socjotechnika i skradzione hasła mogą zostać wykorzystane do przejęcia kontroli przez atakujących. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) to aktualny trend. Secfense rozwiązuje problem trudnej implementacji MFA i umożliwia zbudowanie polityk bezpieczeństwa w organizacji opartej na modelu zero trust i bez stosowania hasła.

Eduard Kučera

Partner

Presto Ventures

Wiadomo, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest jednym z najlepszych sposobów ochrony przed phishingiem, jednak jego implementacja zawsze jest trudna. Secfense jako broker zabezpieczeń pomógł nam rozwiązać problem z wdrożeniem. Udało nam się od razu wprowadzić różne metody 2FA do pracy z naszymi aplikacjami.

Dariusz Pitala

Dyrektor Działu IT, MPEC S.A.