Secfense łączy siły z DirectTrust

Secfense łączy siły z DirectTrust

Secfense został niedawno członkiem DirectTrust. Współpraca ta stanowi ważny krok w ulepszaniu protokołów bezpieczeństwa w branży opieki zdrowotnej w USA, która staje się coraz bardziej zależna od infrastruktury cyfrowej.

Czym jest DirectTrust

DirectTrust ma na celu umożliwienie bezpiecznej, zweryfikowanej elektronicznej wymiany informacji zdrowotnych. Opowiada się za bezpieczną komunikacją w opiece zdrowotnej poprzez ramy zaufania, które wspierają bezpieczną i interoperacyjną wymianę informacji zdrowotnych, koncentrując się na bezpieczeństwie i prywatności elektronicznej dokumentacji medycznej w celu zwalczania rosnących naruszeń danych i zagrożeń cyberbezpieczeństwa.

Podejście DirectTrust do bezpieczeństwa

Podczas gdy DirectTrust kładzie nacisk na silne praktyki uwierzytelniania, nie wspomina bezpośrednio o uwierzytelnianiu wieloskładnikowym (MFA), FIDO2 lub technologiach bezhasłowych w kontekście obecnych ram zaufania lub strategii bezpieczeństwa. DirectTrust uznaje jednak znaczenie silnych metod kryptograficznych i dwuskładnikowego uwierzytelniania w celu ochrony kluczy prywatnych, jak wskazano w procesie certyfikacji transakcji o wysokiej wartości i wymiany informacji.

Wkład Secfense w cyberbezpieczeństwo

Secfense oferuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo dostępu użytkowników poprzez wdrożenie mechanizmów uwierzytelniania, które chronią wrażliwe dane. Zrozumienie przez firmę zagrożeń cyberbezpieczeństwa i konieczności rygorystycznej kontroli dostępu jest zgodne z celami organizacji koncentrujących się na ochronie danych.

Znaczenie członkostwa Secfense w DirectTrust

Dołączenie Secfense do DirectTrust jest kluczowym posunięciem, pokazującym wzajemne zaangażowanie w bezpieczeństwo wymiany informacji zdrowotnych. Partnerstwo to pozwala Secfense dostosować się do zaufanych podmiotów w opiece zdrowotnej i przyczynić się do standardów bezpiecznej komunikacji utrzymywanych przez DirectTrust.

Dzięki doświadczeniu Secfense w zakresie bezpieczeństwa dostępu użytkowników i strukturze DirectTrust istnieje nowy potencjał ochrony danych opieki zdrowotnej przed cyberzagrożeniami. Współpraca ta podkreśla zaangażowanie Secfense w bezpieczeństwo opieki zdrowotnej, dążąc do innowacji, zaufania i odporności w ochronie informacji zdrowotnych.

Antoni takes care of all the marketing content that comes from Secfense. Czytaj więcej

Referencje

Każdego dnia stajemy przed coraz to nowymi wyzwaniami. Musimy być stale o krok przed atakującymi, przewidywać ich działania. W technologii User Access Security Broker dostrzegliśmy rozwiązanie, które zapewnia nowy poziom bezpieczeństwa zarówno przy pracy z biura, jak i z domu. Współpracę z Secfense postrzegamy jako szansę na dzielenie się naszym doświadczeniem w ramach rozwiązania, którego twórcy są świadomi znaczenia nieszablonowego myślenia.

Krzysztof Słotwiński

Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania

Bank BNP Paribas Polska

W ramach analizy przedwdrożeniowej zweryfikowaliśmy, że użytkownicy korzystają z bardzo różnych platform klienckich: komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, smartfonów i tradycyjnych telefonów komórkowych. Każde z tych urządzeń różni się zaawansowaniem technologicznym i funkcjami, a także poziomem zabezpieczeń. Z uwagi na to, a także ze względu na rekomendację KNF zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dodatkowej ochrony w postaci mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego opartego na FIDO. Dzięki temu użytkownicy naszych aplikacji mogą się do nich bezpiecznie logować, unikając popularnych cyberzagrożeń – phishingu, przejęcia konta oraz kradzieży danych swoich i klientów.

Marcin Bobruk

Prezes Zarządu

Sandis

Cieszymy się, że możemy współpracować z Secfense w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu użytkowników do naszych aplikacji internetowych. Integrując ich brokera bezpieczeństwa dostępu użytkowników, zapewniamy bezproblemową i bezpieczną ochronę naszych aplikacji i systemów, zapewniając naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody.

Charm Abeywardana

IT & Infrastructure

Visium Networks

Przed inwestycją w Secfense mieliśmy okazję porozmawiać z jej dotychczasowymi klientami. Ich reakcje były jednomyślne: to takie proste w użyciu! Szczególne wrażenie zrobił na nas fakt, że wdrożenie Secfense nie wymaga zaangażowania programistów IT. Daje to ogromną przewagę nad konkurencją, a jednocześnie otwiera drzwi potencjalnym klientom, którzy do tej pory bali się zmian związanych z wdrażaniem rozwiązań uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Mateusz Bodio

Dyrektor Zarządzający

RKKVC

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi dziś świat, jest zabezpieczenie naszej tożsamości online – mówi Stanislav Ivanov, partner założyciel w Tera Ventures. – Dlatego tak bardzo zależało nam na tym, aby Secfense znalazł się w naszym portfolio. Firma umożliwia wprowadzenie silnego uwierzytelniania w sposób zautomatyzowany. Do tej pory organizacje musiały selektywnie chronić aplikacje, ponieważ wdrożenie nowej technologii było bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Dzięki Secfense implementacja uwierzytelniania wieloskładnikowego nie stanowi już problemu, a wszystkie organizacje mogą korzystać z najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Stanislav Ivanov

Partner i współzałożyciel

Tera Ventures

Nawet jeśli sieć i infrastruktura są wystarczająco zabezpieczone, socjotechnika i skradzione hasła mogą zostać wykorzystane do przejęcia kontroli przez atakujących. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) to aktualny trend. Secfense rozwiązuje problem trudnej implementacji MFA i umożliwia zbudowanie polityk bezpieczeństwa w organizacji opartej na modelu zero trust i bez stosowania hasła.

Eduard Kučera

Partner

Presto Ventures

Wiadomo, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest jednym z najlepszych sposobów ochrony przed phishingiem, jednak jego implementacja zawsze jest trudna. Secfense jako broker zabezpieczeń pomógł nam rozwiązać problem z wdrożeniem. Udało nam się od razu wprowadzić różne metody 2FA do pracy z naszymi aplikacjami.

Dariusz Pitala

Dyrektor Działu IT, MPEC S.A.