Rozwiązania
Full site protection

User Access Security Broker firmy Secfense domyślnie stoi przed aplikacją i dodaje dodatkową warstwę ochrony do procesu uwierzytelniania użytkownika. Jednak rozwiązanie Secfense można skonfigurować w inny sposób. Możliwe jest uruchomienie mechanizmów uwierzytelniania o krok wcześniej i tym samym konieczność potwierdzenia tożsamości już na etapie wyświetlenia aplikacji.

Secfense Na Nowo Definiuje Bezpieczeństwo Aplikacji

Dzięki Full Site Protection od Secfense osoba może uwierzytelniać się z niezaufanej sieci, tylko jeśli wcześniej aktywowała swój drugi składnik uwierzytelniania będąc w sieci zaufanej. Wstępną aktywację metody dwuskładnikowego uwierzytelniania za pośrednictwem User Access Security Broker firmy Secfense należy przeprowadzić w zaufanej sieci. Jest to więc możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik znajduje się w biurze w zaufanej sieci i tam dokona pierwszej rejestracji. Później, po zarejestrowaniu drugiego składnika użytkownik może logować się do aplikacji z dowolnych lokalizacji zachowując jednocześnie ten sam poziom bezpieczeństwa jaki istnieje w sieci zaufanej.

Głównym celem Full Site Protection od Secfense jest zapewnienie administratorom bezpieczeństwa pełnej kontroli nad bezpieczeństwem uwierzytelniania. Dzięki User Access Security Broker firmy Secfense administratorzy zabezpieczeń mogą wybrać dowolną metodę uwierzytelniania dwuskładnikowego i łatwo uruchomić ją w dowolnej aplikacji.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe znacznie zwiększa bezpieczeństwo procesu uwierzytelniania, ale bezpieczeństwo aplikacji wciąż może zostać naruszone, jeśli w samej aplikacji są luki pozwalające na pokonanie jej. Z Full Site Protection od Secfense żaden użytkownik nie może zostać dopuszczony do aplikacji bez uprzedniego uwierzytelnienia. Taka konfiguracja rozwiązania User Access Security Broker firmy Secfense będzie akceptować tylko osoby posiadające już zarejestrowany drugi składnik. Osoby bez zarejestrowanego drugiego składnika uwierzytelniania nie będą nawet mogły dostać się na stronę logowania.

STANDARD MODE

schema

FULL SITE PROTECTION MODE

schema
solve

Alternatywa dla VPN

Jest to szczególnie przydatne w organizacjach, które nie mają wbudowanego SSL VPN. W takich firmach User Access Security Broker firmy Secfense z Full Site Protection jest świetną alternatywą dla VPN.

Full Site Protection od Secfense to po prostu krok dalej w ochronie organizacji przed zagrożeniami cybernetycznymi. Wszystkie osoby korzystające z aplikacji wyposażonej w User Access Security Broker firmy Secfense zobowiązane są do wizyty w biurze i w ramach zaufanej sieci zarejestrowanie drugiego składnika. Decyzja, które aplikacje powinny być chronione Full Site Protection od Secfense, a które można pozostawić z łagodniejszą polityką bezpieczeństwa, należy do administratora bezpieczeństwa w firmie. Full Site Protection od Secfense można po prostu włączyć i wyłączyć w panelu administratora rozwiązania Secfense. Funkcjonalność tą można skonfigurować w tym samym miejscu, w którym w rozwiązaniu Secfense konfigurowane są metody uwierzytelniania dwuskładnikowego oraz mikroautoryzacje.

Sprawdź jak działa Broker Bezpieczeństwa Dostępu Użytkownika firmy Secfense na Twoim środowisku testowym. Testowanie rozwiązań korporacyjnych nigdy nie było łatwiejsze. Rozwiązanie testowe Secfense może być zainstalowane za darmo w ciągu jednego dnia, a w ciągu kilku dni poznać można wszystkie jego mechanizmy i przetestować na dowolnej liczbie aplikacji.

Umów się na rozmowę telefoniczną z nami i dowiedz, jak zarejestrować się na darmowe testowanie narzędzia Secfense.

Zarezerwuj termin rozmowy