Jak Full Site Protection chroni Netscaler Gateway przed atakami zero-day | FAQ

Jak Full Site Protection chroni Netscaler Gateway przed atakami zero-day.

Netscaler Gateway to kluczowe narzędzie wykorzystywane przez organizacje w celu zapewnienia bezpiecznego zdalnego dostępu i zarządzania ruchem internetowym. Jest szczególnie popularny w sektorach takich jak finanse, opieka zdrowotna i usługi, gdzie kluczowy jest bezpieczny i niezawodny dostęp do Internetu. Gateway pomaga organizacjom, umożliwiając pracownikom zdalny i bezpieczny dostęp do wewnętrznych aplikacji, zarządzając uwierzytelnianiem oraz zapewniając bezpieczeństwo i wydajność ruchu internetowego. Jednak jego kluczowa rola w bezpieczeństwie sieci czyni go również celem cyberzagrożeń, zwłaszcza ataków typu zero-day wykorzystujących nieznane luki w zabezpieczeniach. W tej sesji FAQ omówiono, w jaki sposób Secfense Full Site Protection radzi sobie z tymi wyzwaniami, chroniąc Netscaler Gateway przed zaawansowanymi zagrożeniami.

Wprowadzenie i typowe ataki na Netscalera

Netscaler Gateway odgrywa kluczową rolę w wielu organizacjach, szczególnie w sektorach, w których kluczowy jest bezpieczny, zdalny dostęp. Umożliwia pracownikom dostęp do aplikacji firmowych z dowolnego miejsca, zarządzając uwierzytelnianiem użytkowników i bezpieczeństwem ruchu internetowego. Jednak jego powszechne użycie czyni go głównym celem cyberataków. Do najbardziej niepokojących należą ataki typu zero-day. Atak zero-day to cyberzagrożenie wykorzystujące nieznaną wcześniej lukę w systemie, co oznacza, że nie ma przed nią żadnej obrony. Ataki te są szczególnie niebezpieczne, ponieważ mogą nastąpić, zanim programiści zdążą zidentyfikować i naprawić lukę, narażając systemy takie jak Netscaler Gateway na nieautoryzowany dostęp i potencjalne naruszenia bezpieczeństwa danych. Zrozumienie i ochrona przed tymi atakami jest niezbędna do utrzymania bezpieczeństwa i integralności każdej sieci korzystającej z Netscaler Gateway.

Luki w zabezpieczeniach i ataki typu zero-day na Netscaler

Netscaler Gateway, choć niezbędny do zarządzania bezpiecznym dostępem zdalnym, jest podatny na różne luki w zabezpieczeniach, w tym ataki typu zero-day. Ataki te są szczególnie trudne, ponieważ ich celem są nieznane słabości systemu, które nie zostały jeszcze wykryte ani załatane. Na przykład atak ransomware WannaCry z 2017 r. był znanym exploitem zero-day, który wpłynął na systemy na całym świecie, w tym na opiekę zdrowotną i organizacje rządowe, wykorzystując lukę w systemie Microsoft Windows. Podobnie Stuxnet, odkryty w 2010 roku, atakował systemy przemysłowe i był jednym z najwcześniejszych przykładów exploita zero-day wykorzystywanego do cyberataku. Te historyczne przypadki podkreślają potencjalną powagę ataków zero-day i podkreślają znaczenie solidnych środków bezpieczeństwa, takich jak te zapewniane przez Secfense Full Site Protection, w celu ochrony systemów takich jak Netscaler Gateway przed takimi nieprzewidywalnymi zagrożeniami.

Procedura radzenia sobie z problemami zero-day w dużych organizacjach

W dużych organizacjach usuwanie luk typu zero-day jest złożonym i czasochłonnym procesem. Podczas gdy pracują nad łataniem tych luk w zabezpieczeniach, opóźnienie może narazić ich na wiele zagrożeń. W tym czasie atakujący mogą potencjalnie uzyskać nieautoryzowany dostęp do wrażliwych danych, zakłócić krytyczne operacje, a nawet wszczepić złośliwe oprogramowanie lub oprogramowanie ransomware, prowadząc do przedłużających się przestojów systemu i strat finansowych. Konsekwencje mogą być szczególnie dotkliwe w sektorach takich jak finanse czy opieka zdrowotna, gdzie bezpieczeństwo danych jest najważniejsze, w tym narażenie na szwank danych pacjentów lub informacji finansowych. Ten okres podatności na zagrożenia podkreśla konieczność szybkiego i skutecznego reagowania na zagrożenia typu zero-day, podkreślając kluczową rolę natychmiastowych rozwiązań ochronnych, takich jak Secfense Full Site Protection, w celu zminimalizowania narażenia i ochrony zasobów organizacyjnych.

Full Site Protection jako rozwiązanie problemu zero-day Netscalera

Secfense Full Site Protection daje cenny czas na zajęcie się lukami w zabezpieczeniach Netscaler Gateway, zasadniczo czyniąc witrynę lub aplikację niewidoczną dla nieautoryzowanych użytkowników. Bez tej ochrony strona internetowa lub aplikacja online jest dostępna dla każdego w Internecie, co czyni ją podatną na ataki. Jednak po włączeniu full site protection scenariusz ulega zmianie.

Z perspektywy użytkownika, po aktywowaniu full site protection, strona internetowa lub aplikacja znika z widoku publicznego. To jak posiadanie niewidzialnej tarczy wokół zasobów cyfrowych. Tylko upoważnione osoby w organizacji mogą uzyskać dostęp do adresu URL i przejść do strony logowania. Dla nieautoryzowanego użytkownika wygląda to tak, jakby strona nie istniała.

Takie podejście znacznie zmniejsza powierzchnię ataku, znacznie utrudniając atakującym wykorzystanie luk w zabezpieczeniach. Dla użytkowników upoważnionych do dostępu do tych zasobów, doświadczenie pozostaje płynne. Mogą logować się i korzystać z aplikacji tak jak zwykle, ale z dodatkową pewnością, że ich punkt dostępu jest bezpieczny i chroniony przed szerszym Internetem. Ta niewidzialna bariera zapewniana przez Secfense Full Site Protection jest kluczem do zapewnienia, że krytyczne aplikacje pozostaną bezpieczne, a jednocześnie dostępne dla tych, którzy ich potrzebują.

Wpływ full site protection na pracę inżynierów

Wdrożenie Full Site Protection znacząco zmienia krajobraz bezpieczeństwa dla inżynierów IT i specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Jednym z najbardziej znaczących skutków jest wyeliminowanie powszechnego wektora ataku: pulpitu logowania. Zazwyczaj strona logowania do portalu online każdej organizacji jest punktem zapalnym dla cyberataków. Jednak dzięki pełnej ochronie witryny podatność ta jest skutecznie neutralizowana.

Dla inżynierów jedna z najczęstszych i najbardziej niepokojących ścieżek cyberataków nie stanowi już zagrożenia. Nie muszą już koncentrować dużych zasobów na monitorowaniu i ochronie stron logowania przed naruszeniami, ponieważ Full Site Protection sprawia, że strony te są niewidoczne i niedostępne dla nieautoryzowanych użytkowników. To znaczne zmniejszenie podatności na ataki pozwala inżynierom przeznaczyć swój czas i wiedzę na inne obszary cyberbezpieczeństwa, zwiększając ogólny poziom bezpieczeństwa organizacji.

Zasadniczo Full Site Protection nie tylko dodaje warstwę zabezpieczeń, ale zmienia całe podejście do obrony przed cyberzagrożeniami. Uniemożliwiając powszechną drogę ataku za pośrednictwem pulpitu logowania, Secfense Full Site Protection zapewnia inżynierom spokój ducha, że jeden z najbardziej wykorzystywanych aspektów ich sieci jest teraz jednym z najbezpieczniejszych. Zmiana ta wzmacnia obronę organizacji i usprawnia pracę zespołów ds. cyberbezpieczeństwa, umożliwiając bardziej skoncentrowane i wydajne podejście do bezpieczeństwa sieci.

Podejście do łatania i radzenia sobie z problemami dnia zerowego

Secfense Full Site Protection wprowadza zupełnie inne podejście do obsługi luk zero-day i łatania w zabezpieczeniach sieci. Tradycyjne metody koncentrują się na identyfikowaniu i usuwaniu luk w zabezpieczeniach w miarę ich wykrywania, co może być wyścigiem z czasem. Jednak Secfense zmienia zasady gry, uniemożliwiając nieautoryzowanym użytkownikom nawet zobaczenie lub uzyskanie dostępu do bramy Netscaler.

Podejście to przenosi punkt ciężkości z obrony reaktywnej na proaktywną. Zamiast czekać, aż luka zostanie wykorzystana, Full Site Protection skutecznie eliminuje możliwość takiego wykorzystania, ukrywając NS Gateway przed osobami nieupoważnionymi do jej przeglądania. Oznacza to, że nawet jeśli istnieją nieznane luki w zabezpieczeniach (jak ma to miejsce w scenariuszach zero-day), stają się one w dużej mierze nieistotne, ponieważ atakujący nie mogą znaleźć lub uzyskać dostępu do bramy w celu wykorzystania tych słabości.

Wdrażając tę strategię, organizacje nie tylko łatają luki w zabezpieczeniach, ale zasadniczo zmieniają powierzchnię ataku. Nieautoryzowani użytkownicy, którzy zazwyczaj są sprawcami ataków typu zero-day, mają całkowicie zablokowany dostęp do krytycznych punktów wejścia, takich jak pulpit logowania. Sprawia to, że tradycyjna metoda wykorzystywania luk zero-day poprzez bezpośredni dostęp jest praktycznie niemożliwa, oferując rewolucyjny sposób zabezpieczania sieci przed tymi nieprzewidywalnymi zagrożeniami.

Testy i zasoby wymagane do wdrożenia full site protection

Testowanie i wdrażanie Secfense Full Site Protection zostało zaprojektowane tak, aby było wydajne i wnikliwe, zamknięte w podejściu Proof of Value (POV). Podejście to prezentuje możliwości Full Site Protection i demonstruje jego wymierne korzyści w istniejących ramach organizacji. Oprócz zdolności FSP do ochrony aplikacji takich jak Netscaler za niewidzialną ścianą, otrzymasz również:

Co otrzymasz:

  1. Pełna ochrona MFA dla jednej z aplikacji: Wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) w celu zwiększenia bezpieczeństwa wybranej aplikacji, zapewniając dodatkową warstwę ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.
  2. Uniwersalne wdrożenie MFA: Wszyscy użytkownicy wybranej aplikacji zostaną wyposażeni w wybrane rozwiązanie MFA, zwiększając bezpieczeństwo we wszystkich obszarach.
  3. Mikroautoryzacje dla większego bezpieczeństwa: Wprowadzenie dodatkowej warstwy ochrony dzięki mikroautoryzacji, zapewniającej subtelne, ale skuteczne kontrole bezpieczeństwa.

Możesz zamówić pokaz demo tutaj, a gdy będziesz gotowy do przetestowania pełnej ochrony witryny w swojej infrastrukturze, możesz umówić się na testy tutaj.

Antoni takes care of all the marketing content that comes from Secfense. Czytaj więcej

Referencje

Każdego dnia stajemy przed coraz to nowymi wyzwaniami. Musimy być stale o krok przed atakującymi, przewidywać ich działania. W technologii User Access Security Broker dostrzegliśmy rozwiązanie, które zapewnia nowy poziom bezpieczeństwa zarówno przy pracy z biura, jak i z domu. Współpracę z Secfense postrzegamy jako szansę na dzielenie się naszym doświadczeniem w ramach rozwiązania, którego twórcy są świadomi znaczenia nieszablonowego myślenia.

Krzysztof Słotwiński

Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania

Bank BNP Paribas Polska

W ramach analizy przedwdrożeniowej zweryfikowaliśmy, że użytkownicy korzystają z bardzo różnych platform klienckich: komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, smartfonów i tradycyjnych telefonów komórkowych. Każde z tych urządzeń różni się zaawansowaniem technologicznym i funkcjami, a także poziomem zabezpieczeń. Z uwagi na to, a także ze względu na rekomendację KNF zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dodatkowej ochrony w postaci mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego opartego na FIDO. Dzięki temu użytkownicy naszych aplikacji mogą się do nich bezpiecznie logować, unikając popularnych cyberzagrożeń – phishingu, przejęcia konta oraz kradzieży danych swoich i klientów.

Marcin Bobruk

Prezes Zarządu

Sandis

Cieszymy się, że możemy współpracować z Secfense w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu użytkowników do naszych aplikacji internetowych. Integrując ich brokera bezpieczeństwa dostępu użytkowników, zapewniamy bezproblemową i bezpieczną ochronę naszych aplikacji i systemów, zapewniając naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody.

Charm Abeywardana

IT & Infrastructure

Visium Networks

Przed inwestycją w Secfense mieliśmy okazję porozmawiać z jej dotychczasowymi klientami. Ich reakcje były jednomyślne: to takie proste w użyciu! Szczególne wrażenie zrobił na nas fakt, że wdrożenie Secfense nie wymaga zaangażowania programistów IT. Daje to ogromną przewagę nad konkurencją, a jednocześnie otwiera drzwi potencjalnym klientom, którzy do tej pory bali się zmian związanych z wdrażaniem rozwiązań uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Mateusz Bodio

Dyrektor Zarządzający

RKKVC

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi dziś świat, jest zabezpieczenie naszej tożsamości online – mówi Stanislav Ivanov, partner założyciel w Tera Ventures. – Dlatego tak bardzo zależało nam na tym, aby Secfense znalazł się w naszym portfolio. Firma umożliwia wprowadzenie silnego uwierzytelniania w sposób zautomatyzowany. Do tej pory organizacje musiały selektywnie chronić aplikacje, ponieważ wdrożenie nowej technologii było bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Dzięki Secfense implementacja uwierzytelniania wieloskładnikowego nie stanowi już problemu, a wszystkie organizacje mogą korzystać z najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Stanislav Ivanov

Partner i współzałożyciel

Tera Ventures

Nawet jeśli sieć i infrastruktura są wystarczająco zabezpieczone, socjotechnika i skradzione hasła mogą zostać wykorzystane do przejęcia kontroli przez atakujących. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) to aktualny trend. Secfense rozwiązuje problem trudnej implementacji MFA i umożliwia zbudowanie polityk bezpieczeństwa w organizacji opartej na modelu zero trust i bez stosowania hasła.

Eduard Kučera

Partner

Presto Ventures

Wiadomo, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest jednym z najlepszych sposobów ochrony przed phishingiem, jednak jego implementacja zawsze jest trudna. Secfense jako broker zabezpieczeń pomógł nam rozwiązać problem z wdrożeniem. Udało nam się od razu wprowadzić różne metody 2FA do pracy z naszymi aplikacjami.

Dariusz Pitala

Dyrektor Działu IT, MPEC S.A.