MFA a SSO: Główne różnice

Czym rozni sie MFA i SSO 01

SSO vs. MFA: Zrozumienie kluczowych różnic

Single Sign-On (SSO) i Multi-Factor Authentication (MFA) to dwie popularne metody Multi-Factor Authentication (MFA), ale wiele osób często je myli. Choć obie metody są wykorzystywane do ochrony przed cyberzagrożeniami, mają różne podejście do bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W tym artykule poznamy kluczowe różnice pomiędzy SSO i MFA oraz to, jak mogą one współpracować, aby zapewnić silne uwierzytelnianie dla każdej organizacji.

Co to jest Single Sign-On (SSO)?

Definicja SSO

Czym jest SSO i jakie znaczenie ma SSO w organizacji? Single Sign-On (SSO) to metoda uwierzytelniania, która umożliwia użytkownikom dostęp do wielu aplikacji i usług za pomocą jednego zestawu poświadczeń. SSO eliminuje konieczność pamiętania przez użytkowników wielu poświadczeń logowania do różnych usług, zmniejszając szanse na zapomniane hasła i związane z tym prośby o zresetowanie hasła. Po zalogowaniu się użytkownik może łatwo przechodzić między różnymi aplikacjami bez konieczności ponownego uwierzytelniania.

Jak działa SSO

SSO uwierzytelnia użytkowników raz, a następnie zapewnia dostęp do wszystkich podłączonych aplikacji i usług. SSO wykorzystuje scentralizowany serwer uwierzytelniający, który zapewnia bezpieczne połączenie między użytkownikiem a aplikacjami, do których próbuje uzyskać dostęp. Po zalogowaniu się użytkownik ma dostęp do wszystkich usług i aplikacji bez konieczności ponownego podawania swoich danych logowania.

Korzyści z SSO

Podstawową korzyścią z SSO jest uproszczenie procesu logowania dla użytkowników, usprawnienie pracy i zmniejszenie potrzeby resetowania haseł. SSO zapewnia również lepszą widoczność aktywności użytkowników i ułatwia egzekwowanie złożonych polityk haseł.

Zagrożenia bezpieczeństwa związane z SSO

Głównym zagrożeniem bezpieczeństwa związanym z SSO jest to, że tworzy ono pojedynczy punkt awarii. Jeśli atakujący uzyska dostęp do poświadczeń SSO użytkownika, może uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji i usług, do których użytkownik ma dostęp. Dodatkowo, jeśli system SSO ulegnie awarii, użytkownicy nie będą mogli uzyskać dostępu do żadnego z podłączonych kont.

Czym jest uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)?

Definicja MFA

Multi-Factor Authentication (MFA) to metoda uwierzytelniania, która wymaga od użytkowników podania dwóch lub więcej form uwierzytelniania przed uzyskaniem dostępu do aplikacji lub usługi. Korzystanie z MFA oznacza dodanie dodatkowej warstwy bezpieczeństwa do tradycyjnych metod uwierzytelniania opartych na hasłach. Trzy popularne rodzaje czynników uwierzytelniających to wiedza, posiadanie i dziedziczenie.

Rodzaje czynników uwierzytelniających

Istnieją trzy główne rodzaje czynników uwierzytelniających:

  1. Czynniki wiedzy: Są to rzeczy, które użytkownik zna, takie jak hasło, lub PIN.
  2. Czynniki związane z posiadaniem: Są to rzeczy, które użytkownik posiada, takie jak fizyczny token, smart card lub urządzenie mobilne.
  3. Czynniki inherencji: To coś, czym jest użytkownik, na przykład cechy biometryczne, takie jak odciski palców, rozpoznawanie twarzy czy skanowanie tęczówki.

Jak działa MFA

MFA wymaga od użytkowników podania wielu form uwierzytelnienia przed uzyskaniem dostępu do aplikacji lub usługi. Na przykład, użytkownik może być zobowiązany do podania hasła i skanowania odcisków palców. MFA może wykorzystywać np. tokeny sprzętowe, wiadomości SMS lub mobilne aplikacje uwierzytelniające.

Nowoczesne MFA często wykorzystuje jednak uwierzytelnianie biometryczne, takie jak unikalne cechy fizyczne danej osoby – odciski palców, rysy twarzy lub wzorce głosowe, w celu weryfikacji jej tożsamości. Gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do urządzenia lub aplikacji, jest proszony o podanie identyfikatora biometrycznego, takiego jak odcisk palca lub skan twarzy. Następnie system porównuje ten identyfikator z przechowywanym szablonem danych biometrycznych użytkownika w celu potwierdzenia jego tożsamości.

Korzyści płynące z MFA

Do głównych zalet MFA należą:

  • Zwiększone bezpieczeństwo: MFA zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa procesu logowania, utrudniając atakującym uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do aplikacji lub usługi.
  • Zgodność z przepisami: Wiele przepisów i standardów wymaga stosowania MFA w celu ochrony wrażliwych danych i systemów.
  • Lepsze doświadczenie użytkownika: Nowoczesne implementacje MFA mogą zapewnić bezproblemowe doświadczenie logowania dla użytkowników bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.
Jak wdrożyć MFA w ciągu kilku minut?

Ryzyko związane z bezpieczeństwem MFA

Głównym zagrożeniem bezpieczeństwa MFA jest to, że niektóre tradycyjne czynniki uwierzytelniające mogą być podatne na ataki. Na przykład kody uwierzytelniające oparte na SMS-ach mogą zostać przechwycone przez napastników. Dodatkowo, tradycyjne podejście do wdrożeń MFA może być skomplikowane i mylące dla użytkowników, co prowadzi do oporu przed adopcją i zmniejszenia wydajności.

MFA a SSO: Główne różnice

Przegląd różnic pomiędzy MFA a SSO

Co SSO ma wspólnego z MFA? MFA dodaje dodatkowe czynniki i przeszkody do procesu logowania, podczas gdy SSO stara się zmniejszyć liczbę razy, kiedy użytkownik musi się zalogować. MFA dodaje warstwę bezpieczeństwa do procesu logowania, natomiast SSO sprawia, że logowanie jest wygodniejsze i usprawnia przepływ pracy.

Główną różnicą między MFA i SSO jest to na co kładą nacisk. MFA skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwie, natomiast SSO na wygodzie użytkownika. MFA wymaga od użytkowników podania wielu form uwierzytelnienia, podczas gdy SSO wymaga tylko jednego zestawu poświadczeń.

Nacisk na bezpieczeństwo kontra wygoda

MFA skupia się na bezpieczeństwie użytkownika, natomiast SSO na wygodzie użytkownika. Podstawowym celem MFA jest zapewnienie dodatkowego bezpieczeństwa poprzez wymaganie wielu form identyfikacji. To dodatkowe bezpieczeństwo odbywa się kosztem pewnej wygody użytkownika, ponieważ użytkownicy mogą być zmuszeni do przejścia przez wiele kroków, aby uzyskać dostęp do swoich kont.

Natomiast SSO stawia na pierwszym miejscu wygodę, pozwalając użytkownikom na dostęp do wielu kont za pomocą jednego logowania. Chociaż może to poprawić przepływ pracy i zmniejszyć czas stracony na resetowanie haseł, oznacza to również, że jeśli SSO jest zagrożone, wszystkie podłączone konta są zagrożone.

Rodzaje obsługiwanych aplikacji i usług

MFA można wykorzystać do ochrony szerokiej gamy aplikacji, sieci VPN i usług. Natomiast SSO jest stosowane głównie w aplikacjach chmurowych i jest zintegrowane z dostawcą zabezpieczeń za pomocą protokołu SAML.

Uwagi dotyczące wdrożenia MFA

MFA i SSO mają różne uwarunkowania związane z wdrożeniem. MFA wymaga od użytkowników dostępu do osobnego urządzenia lub czynnika uwierzytelniającego, podczas gdy SSO opiera się na scentralizowanym dostawcy tożsamości. Wdrożenie MFA przy tradycyjnym podejściu może również wymagać większych zasobów IT i szkoleń dla pracowników.

MFA i SSO: Jak działają razem

Czy można więc używać MFA z SSO? MFA i SSO nie wykluczają się wzajemnie i nie tylko mogą, ale powinny być stosowane razem, aby zapewnić bezpieczniejsze i sprawniejsze logowanie. Poprzez dodanie dodatkowej warstwy bezpieczeństwa z MFA, loginy SSO są jeszcze bardziej chronione przed potencjalnymi atakami.

Korzyści wynikające z połączenia MFA i SSO

Korzyści płynące z połączenia MFA i SSO obejmują zwiększenie bezpieczeństwa i wygody użytkownika. Wdrażając MFA i SSO razem, organizacje mogą znacznie zmniejszyć ryzyko ataków uwierzytelniania i przejmowania kont, jednocześnie zapewniając użytkownikom bezproblemowe doświadczenie logowania.

Najlepsze praktyki dotyczące wdrażania MFA i SSO razem

Podczas wdrażania MFA i SSO razem, przestrzeganie najlepszych praktyk jest ważne, aby zapewnić udane wdrożenie. Obejmuje to ocenę potrzeb organizacji w zakresie uwierzytelniania, wybór właściwej kombinacji technologii MFA i SSO oraz zapewnienie odpowiedniego szkolenia i wsparcia dla pracowników.

Jednym z alternatywnych sposobów na tradycyjne przyjęcie MFA jest tzw. podejście brokera bezpieczeństwa dostępu użytkownika, co oznacza, że MFA jest wdrażane za pośrednictwem brokera bezpieczeństwa i dlatego nie wymaga żadnego kodowania. Każda MFA (w tym nowoczesne MFA, takie jak FIDO2 z FIDO Alliance) może być wdrożona na nowoczesnych aplikacjach, jak również starszych aplikacjach legacy w ten sam bezinwazyjny sposób nie wymagający kodowania.

Wybór właściwej metody uwierzytelniania dla Twojej organizacji

Wybierając najlepsze MFA do ochrony SSO, organizacje muszą wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym wymagany poziom bezpieczeństwa, rodzaj aplikacji i usług, do których uzyskuje się dostęp, oraz doświadczenie użytkownika. Ocena potrzeb i celów organizacji jest ważna dla określenia najlepszej strategii uwierzytelniania.

Czynniki do rozważenia przy wyborze najlepszego MFA dla SSO

  • Potrzeby w zakresie bezpieczeństwa: Jeśli Twoja organizacja musi utrzymać wyższy poziom bezpieczeństwa, to MFA oparte na FIDO2 może być najlepszą opcją, ponieważ jako jedyna metoda FMA jest odporna na phishing i opiera się na kryptografii klucza publicznego do uwierzytelniania użytkowników. Z kolei tradycyjne metody uwierzytelniania, takie jak TOTP, są podatne na ataki phishingowe, ponieważ nadal opierają się na generowanych kodach jednorazowych, które atakujący mogą wykraść lub przechwycić.
  • Doświadczenie użytkownika: Balansowanie ryzyka i wygody jest ważne przy wybieraniu najlepszej metody MFA.
  • Wsparcie aplikacji: Tradycyjnie, organizacja musiałaby rozważyć rodzaje aplikacji i usług, z których korzysta organizacja i czy są one kompatybilne z MFA (legacy applications). Niektóre aplikacje mogą tradycyjnie wymagać określonych metod uwierzytelniania. Jednak to ograniczenie zniknęło dzięki podejściu brokera bezpieczeństwa dostępu użytkownika do przyjęcia MFA. Z brokerem bezpieczeństwa dostępu użytkownika MFA może być wprowadzony bez dotykania kodu aplikacji, więc nowoczesne aplikacje i starsze aplikacje mogą być chronione za pomocą MFA w ten sam bezproblemowy i bezkodowy sposób.
Czym rozni sie MFA i SSO 02
Czym różni się MFA i SSO?

Wnioski

Podsumowując, główne różnice pomiędzy MFA i SSO to skupienie się na bezpieczeństwie a wygodą, rodzaje obsługiwanych aplikacji i usług oraz uwarunkowania związane z wdrożeniem. SSO i MFA nie są tak naprawdę substytutami, ale raczej komplementarnymi narzędziami cyberbezpieczeństwa, a pytanie powinno brzmieć: jaki jest najlepszy MFA, który należy wykorzystać do zabezpieczenia SSO i jak powinien być wdrożony.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę specyficzne potrzeby organizacji w zakresie bezpieczeństwa, doświadczenia użytkownika i wsparcia aplikacji. Skuteczna strategia uwierzytelniania powinna zawierać połączenie nowoczesnego MFA (jak uwierzytelnianie oparte na FIDO) i SSO. Mechanizmy uwierzytelniania powinny być również dodane w sposób bezinwazyjny, umożliwiając dodanie i / lub zastąpienie MFA w ten sam łatwy sposób; dlatego warto rozważyć podejście user access security broker umożliwiające bezinwazyjną adopcję MFA bez kodowania.

Antoni takes care of all the marketing content that comes from Secfense. Czytaj więcej

Referencje

Każdego dnia stajemy przed coraz to nowymi wyzwaniami. Musimy być stale o krok przed atakującymi, przewidywać ich działania. W technologii User Access Security Broker dostrzegliśmy rozwiązanie, które zapewnia nowy poziom bezpieczeństwa zarówno przy pracy z biura, jak i z domu. Współpracę z Secfense postrzegamy jako szansę na dzielenie się naszym doświadczeniem w ramach rozwiązania, którego twórcy są świadomi znaczenia nieszablonowego myślenia.

Krzysztof Słotwiński

Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania

Bank BNP Paribas Polska

W ramach analizy przedwdrożeniowej zweryfikowaliśmy, że użytkownicy korzystają z bardzo różnych platform klienckich: komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, smartfonów i tradycyjnych telefonów komórkowych. Każde z tych urządzeń różni się zaawansowaniem technologicznym i funkcjami, a także poziomem zabezpieczeń. Z uwagi na to, a także ze względu na rekomendację KNF zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dodatkowej ochrony w postaci mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego opartego na FIDO. Dzięki temu użytkownicy naszych aplikacji mogą się do nich bezpiecznie logować, unikając popularnych cyberzagrożeń – phishingu, przejęcia konta oraz kradzieży danych swoich i klientów.

Marcin Bobruk

Prezes Zarządu

Sandis

Cieszymy się, że możemy współpracować z Secfense w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu użytkowników do naszych aplikacji internetowych. Integrując ich brokera bezpieczeństwa dostępu użytkowników, zapewniamy bezproblemową i bezpieczną ochronę naszych aplikacji i systemów, zapewniając naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody.

Charm Abeywardana

IT & Infrastructure

Visium Networks

Przed inwestycją w Secfense mieliśmy okazję porozmawiać z jej dotychczasowymi klientami. Ich reakcje były jednomyślne: to takie proste w użyciu! Szczególne wrażenie zrobił na nas fakt, że wdrożenie Secfense nie wymaga zaangażowania programistów IT. Daje to ogromną przewagę nad konkurencją, a jednocześnie otwiera drzwi potencjalnym klientom, którzy do tej pory bali się zmian związanych z wdrażaniem rozwiązań uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Mateusz Bodio

Dyrektor Zarządzający

RKKVC

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi dziś świat, jest zabezpieczenie naszej tożsamości online – mówi Stanislav Ivanov, partner założyciel w Tera Ventures. – Dlatego tak bardzo zależało nam na tym, aby Secfense znalazł się w naszym portfolio. Firma umożliwia wprowadzenie silnego uwierzytelniania w sposób zautomatyzowany. Do tej pory organizacje musiały selektywnie chronić aplikacje, ponieważ wdrożenie nowej technologii było bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Dzięki Secfense implementacja uwierzytelniania wieloskładnikowego nie stanowi już problemu, a wszystkie organizacje mogą korzystać z najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Stanislav Ivanov

Partner i współzałożyciel

Tera Ventures

Nawet jeśli sieć i infrastruktura są wystarczająco zabezpieczone, socjotechnika i skradzione hasła mogą zostać wykorzystane do przejęcia kontroli przez atakujących. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) to aktualny trend. Secfense rozwiązuje problem trudnej implementacji MFA i umożliwia zbudowanie polityk bezpieczeństwa w organizacji opartej na modelu zero trust i bez stosowania hasła.

Eduard Kučera

Partner

Presto Ventures

Wiadomo, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest jednym z najlepszych sposobów ochrony przed phishingiem, jednak jego implementacja zawsze jest trudna. Secfense jako broker zabezpieczeń pomógł nam rozwiązać problem z wdrożeniem. Udało nam się od razu wprowadzić różne metody 2FA do pracy z naszymi aplikacjami.

Dariusz Pitala

Dyrektor Działu IT, MPEC S.A.