Rozwiązania
User Access Security Broker

Rozwiązanie firmy Secfense to najszybszy możliwy sposób wdrożenia dwuskładnikowego uwierzytelniania jaki istnieje. Broker Secfense w łatwy sposób wdraża, skaluje i ujednolica zasady bezpieczeństwa dostępu użytkowników w całej firmie.

users

Ujednolicone Bezpieczeństwo Dostępu Użytkowników

User Access Security Broker firmy Secfense umożliwia organizacjom wprowadzenie silnego dwuskładnikowego uwierzytelniania na kontach wszystkich pracowników i dowolnej ilości aplikacji w bardzo krótkim czasie. Możliwe jest zabezpieczenie całej organizacji przed ryzykiem wyłudzenia informacji i kradzieży danych uwierzytelniających niezależnie od wielkości organizacji.

„Wiadomo, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest jednym z najlepszych sposobów ochrony przed phishingiem, jednak implementacja zawsze była trudna. Secfense jako broker zabezpieczeń pomógł nam rozwiązać problem z wdrożeniem. Udało nam się od razu wprowadzić różne metody 2FA do pracy z naszymi aplikacjami.“

Dariusz Pitala Szef działu IT, MPEC SA

quote
schema

Bezpieczeństwo Dostosowane Do Pracy Zdalnej

User Access Security Broker firmy Secfense pomaga zachować bezpieczeństwo wszystkich pracowników zdalnych. Na rynku dostępnych jest kilkadziesiąt metod uwierzytelniania wieloskładnikowego. User Access Security Broker od Secfense umożliwia integrację dowolnej metody z dowolną aplikacją internetową bez kosztownego programowania. Wdrożenie zajmuje to tylko minuty, a nie tygodnie czy miesiące.

Skalowalne Silne Uwierzytelnianie W Całej Firmie

Ponieważ User Access Security Broker firmy Secfense wstawia się jako pośrednią warstwę bezpieczeństwa, jest on w stanie wprowadzić dowolną metodę uwierzytelniania dwuskładnikowego lub inne zasady dostępu użytkowników bez kodowania. Rozwiązanie Secfense robi dla 2FA to, co wirtualizacja zrobiła dla infrastruktury.

schema
schema

Bezpieczeństwo Niezależne Od Dostawcy

Ponieważ rozwiązanie Secfense działa jako odwrotny serwer reverse-proxy, a całe wdrożenie to po prostu uruchomienie mechanizmów uczenia się, stąd też nie ma programistów, dostawców ani ingerencji w kod źródłowy aplikacji.

Full Site Protection

User Access Security Broker firmy Secfense nie tylko zabezpiecza proces logowania, ale może również chronić całą aplikację. Domyślnie rozwiązanie Secfense stoi przed aplikacją i zabezpiecza proces logowania. Dzięki Full Site Protection administrator bezpieczeństwa może ustawić brokera Secfense tak, aby był umieszczony o jeden krok wcześniej i nie tylko chronił proces logowania, ale także całą aplikację.

W ten sposób User Access Security Broker od Secfense rozróżnia sieci zaufane i niezaufane. Zaufana sieć to sytuacja, w której pracownicy logują się z sieci firmowej. Niezaufana sieć ma miejsce, gdy pracownicy logują się z dowolnego miejsca, w którym dostępny jest Internet.

STANDARD MODE

schema

FULL SITE PROTECTION MODE

schema
schema

Mikroautoryzacje

Jedną z funkcji User Access Security Broker firmy Secfense są Mikroautoryzacje. Mikroautoryzacje mają na celu wywołanie dodatkowego kroku uwierzytelnienia, wtedy gdy jest to konieczne. Dzięki mikroautoryzacjom możliwe jest:

  • Monitorowanie, śledzenie i rejestrowanie każdej próby dostępu do określonych zasobów firmy

  • Wyeliminowanie ryzyka naruszenia poufnych danych organizacji

  • Rozwiązanie problemu złożoności zabezpieczenia dostępu użytkowników

Sprawdź jak działa Broker Bezpieczeństwa Dostępu Użytkownika firmy Secfense na Twoim środowisku testowym. Testowanie rozwiązań korporacyjnych nigdy nie było łatwiejsze. Rozwiązanie testowe Secfense może być zainstalowane za darmo w ciągu jednego dnia, a w ciągu kilku dni poznać można wszystkie jego mechanizmy i przetestować na dowolnej liczbie aplikacji.

Umów się na rozmowę telefoniczną z nami i dowiedz, jak zarejestrować się na darmowe testowanie narzędzia Secfense.

Zarezerwuj termin rozmowy